Nu ska Gåvan räddas

Anders Lövgren efterlyser idéer för hur Gåvan ska användas, och hjälp med att rädda lokalen. Alla initiativ är välkomna. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

När IOGT-NTO:s lokal Gåvan i centrala Österfärnebo var på vippen att säljas, gick fyra intressenter ihop för att rädda byggnaden som samlingslokal.
Nu efterlyser de hjälp till räddningsaktionen.

Den gamla godtemplarlokalen Gåvan har stått i Österfärnebo sedan 1909. Under åren har husets använts för mängder av möten, teaterföreställningar, biovisningar och musikrepetitioner.

I dag används den främst av Färnebo folkhögskola, som håller några av sina kurser där.

IOGT-NTO har länge planerat att sälja Gåvan den dag föreningen upplöses. Förra våren började Färneboborna diskutera hur Gåvan skulle räddas kvar i byn, men kom inte fram till någon lösning.

När Våra gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler, satte igång med försäljningen ställdes situationen på sin spets.

Den 13 januari möttes representanter från Österfärnebo soc-kens utvecklingsgrupp, Baptistkyrkan, Färnebo folkhögskola och ett privat företag för att planera en räddningsaktion.

– Vi slog fast att vi skulle satsa på Gåvan, ringde mäklaren och hindrade att huset kom upp på marknaden, säger Anders Lövgren.

Nu behövs fler som vill hjälpa till. För att intressenterna ska kunna köpa huset behövs kontanta medel, garanterad uthyrning eller en kombination av de båda.

– Vi är öppna för alla idéer och tar gärna emot pengar, men det är inget krav. Om man inte vill ge pengar kan man kanske hjälpa till senare. Om föreningar vill hyra lokalerna några timmar i månaden är det jättebra. Gåvan passar för teater, bandrepetitioner, hantverkskafé, ja, vad som helst. Den som vill vara med kan kontakta mig, säger Anders Lövgen.

Han berättar att satsningen görs lite på vinst och förlust. Kanske blir räddningsaktionen lyc-kad, kanske inte.

– Men bättre lyss till den sträng som brast, säger jag. Det är bra att testa i alla fall, man måste våga satsa om Färnebo ska finnas kvar som ort. Gåvan ligger centralt och det är bra. Att ha ett riktigt bra centrum här skulle betyda myc-ket, säger Anders Lövgren.

Han hoppas på att Gåvan kan bli en samlingsplats för alla och blåsa nytt liv i folkrörelsen och Österfärnebo.

– Vi som är med i föreningarna börjar bli till åren, så är det ju överallt. Samtidigt står många gamla samlingslokaler tomma. Mötesplatser behövs för att det ska bli ett generationsskifte, både i folkrörelsen och på landsbygden. Man får fightas för det. Jag brukar säga att epatraktorer som låter på nätterna, det är något vi ska vara glada för.