2,47 miljarder till Dalarna och Gävleborg

Textstorlek:

Europeiska kommissionen har godkänt Norra Mellansveriges regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning. Sammanlagt möjliggörs nu satsningar på hållbar tillväxt motsvarande 2,47 miljarder kronor fram till 2020.

Regionalfondsprogrammen är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder och regioner. Programmen utgör ett väsentligt bidrag till den regionala tillväxtpolitiken och för utveckling av näringslivet och sysselsättningen i Sverige, vilket är avgörande för att hålla ihop landet.

– Sveriges ekonomiska styrka kommer av att vi förmår sälja framstående och innovativa varor och tjänster på globala marknader. Det är därför glädjande att kunna rikta in våra regionalfondsprogram på insatser som stärker den här förmågan, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Programmet kommer huvudsakligen att finansiera insatser för att utveckla näringslivet, stärka innovationskraften, investeringar i bredbandsinfrastruktur, underlätta klimatomställningen samt tillföra riskkapital till företag i behov av finansiering.

– Att ställa om till en grön, koldioxidsnål ekonomi och minska klimatutsläppen är en av vår generations största utmaningar. Därför ska investeringar i klimatomställning öka. Genom utvecklingen av ny grön teknik skapas jobb och framtidsmöjligheter, säger Sven-Erik Bucht.

Gävleborg, Dalarna och Värmland får dessutom genom EU:s samarbetsprogram Sverige-Norge och Mellersta Östersjön samt Östersjöprogrammet del av medel från regionalfonden för samarbete med partners från andra länder för att främja regional tillväxt. EU-kommissionen har denna vecka även fattat beslut om dessa program. Programmen omsluter cirka 5,4 miljarder och ska främja samarbete mellan regioner inom bland annat forskning och innovation samt ökad konkurrenskraft hos näringslivet i gränsregioner.