Nya lagar på det nya året

De som satsar på småskalig elproduktion får räkna med skattereduktion. Foto:Arkiv
Textstorlek:

I och med årsskiftet trädde flera nya lagar i kraft. Bland annat ska en ny patientlag ge patienten själv större inflytande. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning blir en ny form av diskriminering.

Under flera år har ett ökat inflytande för patienten stått på agendan. Syftet med den nya patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet.

Lagen ska öppna för nya arbetssätt med bättre bemötande och öppnare kommunikation  vilket förhoppningsvis ska öka kvaliteten. Möjligheten att få ett oberoende så kallat andra utlåtande blir större och landstingets skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas till att även gälla patienter från andra landsting.

En ny form av diskriminering införs i diskrimineringslagen, det gäller bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Lagändringen ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

– Tidigare har bristande tillgänglighet utanför arbetslivet och högskoleområdet inte räknats som diskriminering. Det nya förbudet är tänkt att komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Intresset att investera i småskalig elproduktion för eget bruk, så kallad mikroproducerad el, från förnyelsebara källor som vind och vatten, växer i Sverige. De producenterna kan räkna med skattereduktion.

Resenärernas rättigheter ska stärkas när Konsumentverket och Transportstyrelsen får större befogenheter. KO och Transportstyrelsen kan ge ekonomiska påföljder mot de transportörer som inte uppfyller sina skyldigheter mot tåg-, fartygs- och busspassagerare.

Konsumentskyddet stärks vid tidsbestämda avtal som förlängs om konsumenten inte aktivt säger upp avtalet på så sätt att det från och med i går blev det krav på att näringsidkaren skriftligen ska påminna kunden om att avtalstiden går ut, en månad innan.

Senare i år kommer fler bestämmelser. Från och med den 1 april 2015 ska nötkreatur som är sex månader eller äldre ska kunna ha ögonkontakt och kunna beröra varandra. Djuren ska ha social kontakt dagligen. Från samma datum ska kalvar som hålls individuellt i hydda ha tillgång till yta utomhus.

Då införs också ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta och det gäller i hela Sveriges sjöterritorium.