Protester mot planerad gasledning

”Som en död orm genom landskapet”

Enligt Swedegas planer ska ledningen dras över Lotta Zetterlunds betesmarker, precis bakom lagårn. – Blir det så kan vi inte bygga ut mer och vi får begränsat bete till våra djur. Det är oacceptabelt. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

– En gasledning i backen blir vi aldrig av med. Den kommer för alltid att begränsa möjligheterna att utveckla våra företag.
Det säger Lars Dahlqvist om Swedegas planer på att lägga en gasledning genom aktiva jordbruksområden.

Lars protesterar tillsammans med LRF och andra markägare mot företagets planer. LRF Gävleborg vill inte ha någon gasledning som slingrar sig en meter ner i marken genom Gästrikland från Gävle hamn via Gävle och till industrierna i Sandviken och Hofors.

Varför förklarar de i en skrivelse till Swedegas.

I korthet vänder de sig emot att jordbruksmark tas i anspråk för ledningen och att man inte ställer högre krav på biogas i ledningen.

LRF menar att gasen lika gärna kan transporteras på järnvägen som håller på att byggas ut eller på väg.

De menar också att om gasledningen nödvändigtvis måste byggas ska det göras i det stråk som både Gävle och Sandviken redan har planerat för i sina översiktsplaner.

– Det Swedegas föreslår är verkligen en fuldragning, menar Lars

Dahlqvist som är deltidsbonde i Österbergs by i Storvik. Han har skrivit till Swedegas tillsammans med en markägare i Bro i Storvik.

– Istället för att använda den mark som kommunerna reserverat för en gasledning vill man dra ledningen över jordbruksmark och bland bebyggelse.

Till och med i tätbebyggda områden.

– Det är klart att det är billigare att dra ledningen över åkermark än genom skogsmark. Men marken de kommer att använda blir obrukbar. Gasledningen lägger sig som en död orm genom landskapet, säger Lars som kommer att drabbas när en 50 meter bred frizon runt gasledningen inte kan bebyggas eller brukas.

– Ska det vara en gasledning ska den ligga där den inte stör.

Lotta Zetterlund arbetar på LRF och är mjölkbonde på Björsvedsgård i Storvik. På gården finns 150 djur varav 70-talet mjölkkor.

Sonen Lars bestämt sig för att bli nästa generation mjölkbonde och de senaste åren har familjen gjort stora investeringar i sitt lantbruk.

De har bland annat ställt om till ekologisk produktion, byggt om för lösdrift och skaffat en mjölkningsrobot.

– Vi hade inte gjort den här satsningen om vi vetat att det var en gasledning på gång, säger Lotta.

– Swedegas föreslår att gasledningen ska ligga över våra betesmarker precis bakom lagårn. Blir det så kan vi inte bygga ut mer och vi får begränsat bete till våra djur. Det är oacceptabelt.

Lotta är också mycket orolig för att djuren blir stressade när gasledningen ska inspekteras av lågflygande helikopter sex gånger om året.

– Det här är ett stort problem för alla som har djur. Hästar, får eller kor spelar ingen roll, säger hon och berättar att djurägare i Högbo, Ovansjö och Barkhyttan hört av sig till LRF med oro över att djuren kommer att bli störda.

Alla berörda markägare kommer att få ersättning för den mark som tas i anspråk för gasledningen. Så här långt pratas det om att de får marknadsvärde plus 25 procent.

– En klen ersättning, tycker Lotta som menar att det inte går att sätta kronor och ören på de intrång som gasledningen gör på jordbruksmark.

– Att få kompensation i form av annan mark är heller inget alternativ. Man vill ju ha marken där man har sin verksamhet, menar Lars Dahlqvist.

– För mig låter det helt galet att ett privat företag som Swedegas

kan göra en sån här satsning för att tjäna pengar och samtidigt uppenbart hämma andra företagsutveckling och möjligheter att tjäna pengar, säger Maria Jonsson, ordförande för LRF Gävleborg.

– Industrierna kan ju få sin gas levererad på annat sätt.

Hon menar att gasledningen inte ger några lokala arbetstillfällen samtidigt som lantbrukarna kommer att efterfråga färre tjänster från lokala företag när de inte kan driva och utveckla sina företag som planerat.

– Det här är en landsbygdsregion som verkligen behöver varje arbetstillfälle.