Utredningar, utredningar…

Textstorlek:

 

Man skulle kunna tycka att statliga utredningar borde vara till för att i första hand fylla kunskapsluckor hos våra politiska makthavare och bidra till beslut på säkrare grunder.

Men så fungerar det inte alltid.

Tvärtom finns det många exempel på att utredningar både tillsätts, stoppas och läggs ned av partitaktiska orsaker. Ibland startas en utredning för att påverka en skeptisk opinion, ibland för att förhala ett beslut, ibland för att dölja en intern motsättning. Ibland läggs också utredningar ned för att resultatet hotar att gå emot den egna politiska viljan. Ibland hindras utredningar från att bli startade – av ungefär samma skäl.

Från senare tid finns det ovanligt många exempel på både igångsatta, stoppade och förvägrade utredningar.

Till exempel har den rödgröna regeringen alldeles ny-ligen lagt ned en pågående utredning om Arbetsförmedlingen, Sveriges mest utskällda myndighet. I stället för att söka svar på frågan om huruvida en konkurrensutsättning skulle kunna göra förmedlingsarbetet effektivare slår regeringen igen utredningsboken och sparkar utredaren med konstaterandet att villkoren för Arbetsförmedlingen har ändrats.

På liknande sätt har regeringen avbrutit en utredning som alliansregeringen tillsatte om hur den ansträngda bostadssituationen i Stockholm skulle kunna förbättras. Det vill den nuvarande regeringen uppenbart inte veta. Dessutom dröjer den med att genomföra redan beslutade förenklingar, bland annat om nya bullerregler som möjliggör fler små bostäder.

Å andra sidan har de rödgröna tillsatt en utredning om hur vinsterna i välfärden ska kunna angripas. Det var Vänsterpartiets villkor för att stödja regeringens budget. Socialdemokraterna och miljöpartisterna är mer tvehågsna och vill med hjälp av utredningen vinna tid.

På grund av oenighet har regeringen också beslutat att utreda framtiden för Bromma flygplats. Miljöpartiet vill gärna lägga ned flygplatsen, medan Socialdemokraterna helst vill ha den kvar. Knappast någon tror att utredningen kommer med andra förslag än ett fortsatt flygande på Bromma, men det dröjsmål som uppstår uppfattas som en tidsvinst av den splittrade regeringen.

Sist men inte minst har vi Natofrågan, som alliansen är enig om att vilja utreda, men inte så mycket mer. För Folkpartiet är Nato rena himmelriket eller till och med bättre än så. Moderaterna är mer försiktiga, Kristdemokraterna ännu mer försiktiga och Centerpartiet försiktigt skeptiskt. Socialdemokraterna vill däremot inte ens utreda frågan. Det skulle störa neutralitetsbalansen i närområdet, påstår de, trots att Finland redan gjort en sådan utredning utan att det störde. Om det är Östen Undéns gamla bugande österut eller Miljöpartiets allmänna försvarsovilja som spökar är svårt att säga. Något annat än vad de säger måste det ändå vara.