Antalet trafikolyckor med älg minskar i länet

Textstorlek:

Det totala årliga antalet viltolyckorna i trafiken har legat relativt konstant kring 1300 under de senaste fem åren i Gävleborgs län.
Allt enligt data från Nationella Viltolycksrådet.

Sedan 2010 har det varit straffbart att inte polisanmäla viltolycka och statistiken från de senaste fem åren är inte helt jämförbar med statistik från tidigare år.

Den vanligaste trafikviltolyckan sker med rådjur inblandat och med 1 184 sådana olyckor rapporterade i Gävleborgs län under 2014, nuddades det antal som år 2013 var all-time-high.

Under månaderna oktober till januari redovisas högre rådjursolycksfrekvens än andra månader.

Under dessa fyra månader inträffade mer än hälften av hela årets trafikolyckor med rådjur under 2014.

Liksom det samlade antalet viltolyckor ligger rådjursolyckorna relativt konstant de senaste fem åren.

Med antalet älgolyckor är det annorlunda.

Under 2013 och 2014 har antalet trafikolyckor med älg minskat med cirka 25 procent i förhållande till tidigare år under perioden 2010 – 2014.

Under 2014 har 139 sådana olyckor registrerats. Flest älgolyckor rapporterades under september, oktober och januari.

Trafikolyckor med vildsvin har varit ovanligt i Gävleborgs län.

Från att det inträffat enstaka sådana olyckor under början av 2000-talet har det nått antalet sju under 2014.

Även nationellt är det totala antalet viltolyckor i trafiken någorlunda konstant. Det har rapporterats mellan cirka 410 00 och 470 00 viltolyckor under den senaste femårsperioden.

Antalet rådjursolyckor pendlar kring 35 000 och älgolyckor mellan fem och sex tusen. Antalet trafikolyckor med vildsvin ökade konstant fram till år 2012 då 4 198 vildsvinsolyckor registrerades, för att under de senaste två åren minskat något.

Uffe Stridsberg