Max två gösar om dagen

En omfattande och långvarig algblommning i Storsjön antas vara en av orsakerna till att antalet sålda fiskekort minskade något under 2014. Foto: Uffe Stridsberg
Textstorlek:

Beståndet av stora gösar minskar i Storsjön. Därför har fiskerättsägarna i Storsjöns fiskevårdsområde beslutat att ändra reglerna för fisket.

Bland annat blir det nu tillåtet att fånga och behålla max två gösar per dygn för den som fiskar med handredskap. Tidigare fick man behålla tre gösar.
Flera regler för fisket i Storsjön ändrades när fiskerättsägarna i Storsjöns fiskevårdsområde hade årsstämma.
De fiskekortköpare som fiskar med nät får från 2015 inleda sitt fiske 15 september och under helger från fredag kl 12.00 till söndag kl. 12.00 och fram till och med sista oktober.
Tidigare år fick nätfisket inledas första helgen i september. Fiske med långrev begränsas till samma tider som nätfiske och maximalt 30 krok får användas.
Även fiskerättsägare med fiskerättsbevis får uppstramade regler för fisket. Som tidigare får dessa fiska med nät på eget skifteslags vatten under tiden 1 maj och till och med 15 maj samt mellan 1 september och sista oktober alla dagar i veckan.
Fiskerättsägare tillåts att fiska med långrev på eget skifteslags vatten nu endast under de helger som infaller under tiden för nätfiske och man får bara använda 30 krok mot tidigare 100. Tidigare tilläts långrevsfisket alla dagar under perioderna maj-juni och september-oktober.
Fiske med sax tillåts inte längre. Antalet tillåtna redskap vid ismete, angling och fiske med ståndkrok sänks från tidigare 15 ned till 10 redskap för fiskerättsägare, i likhet med regler för fiskekortköpare.
Fiskerättsägare med innehav av fiskerättsbevis har från och med 2015 rätt till sådant fiske samt fiske med handredskap och trollingfiske inom hela fiskevårdsområdet och kan ses som en kompensation för andra inskränkande regler.
Fiskerättsägare kan i fortsättningen bara nyttja redskap tillåtna för en fiskerätt eller ett fiskekort vid samma tillfälle.
Detta införs för att det inte längre skall vara möjligt att addera antalet redskap från flera fiskerätter och eventuellt fiskekort man som fiskerättsägare kan inneha.
Samtliga regler för fisket inom Storsjöns fiskevårdsområdesförening och annan information 
publiceras inom kort på föreningens hemsida.
Antalet sålda fiskekort för fiske i Storsjön har ökat konstant sedan 2008. År 2013 nåddes en toppnotering på nära 3000 sålda fiskekort. Under 2014 såldes något färre och antalet sålda kort stannade vid drygt 2800. Orsaken till nedgången tros bero på en mycket kort isfiskesäsong och en långvarig kraftig algblommning under sommaren och långt in på hösten. Extremt lågt vattenstånd och problem vid sjösättning av båtar vid tillgängliga sjöisättningsramper kan vara en annan bidragande orsak till något minskad fiskekortförsäljning.
Även om man konstaterat en minskning av antalet fångade stora gösar i Storsjön, bedöms gösbeståndet som tämligen stabilt. Det finns gott om gös upp till storlek kring 60 centimeter och det fångas fortfarande riktigt stora gösar omkring 10 kilo. De nu införda regeländringarna är resultatet av fiskevårdsområdesföreningens ambition att säkerställa ett långsiktigt hållbart fiskbestånd i Storsjön.
För att öka reproduktionen av fisk har man under senare år placerat ut så kallade risvasar i Norbyviken avsedda för fisklek. Något som gett resultat över förväntan.
Yngelprovfiske i Norbyviken år 2010 före denna åtgärd och ett liknande jämförande och uppföljande provfiske under 2014, visar att antalet gös- och abborryngel har ökat cirka 600-800 procent i området.

Uffe Stridsberg

Läs mer om fiskekort och regler på föreningens hemsida.