Stora utmaningar för nummer 112

Ambulansen rycker ut, efter ett larm på 112. Foto: Rolf Johnsson
Textstorlek:

Förra året ringdes det runt tre miljoner 112-samtal till de 14 SOS-centralerna i landet. Men bara sex av tio samtal var/är riktiga nödsamtal.

Man kan också säga så här; fyra av tio som ringer 112 gör det fast de inte ska.

Men ändå har 1,8 miljoner 112-samtal resulterat i någon form av åtgärd.

–    Den största ökningen vi ser är samtal till jourhavande präst, säger Johan Hedensjö, VD för SOS Alarm.

–    Vi noterar en ökning med sju procent under det gångna året. Totalt 112000. Det är ett tecken på att den mentala hälsan i samhället måste tas på största allvar.

Det här ställer stora krav på organisationen som det gångna året rekryterat 160  nya medarbetare – som det tar runt 20 veckor att utbilda.

–    Därför var det först i slutet av förra året som bemanningen ökade till rimliga nivåer.

En annan utmaning för SOS Alarm var att fyra landsting, som tidigare lämnat SOS Alarm, kom tillbaka med önskan om att SOS Alarm skulle ha ansvaret för vårdprioritering och ambulansdirigering. Det handlar om Sörmland, Västmanland, Uppsala län och Gotland.

Nödnumret 112 har alltså stått inför stora utmaningar.

Av de tre miljonerna samtal är 872000 vårdrelaterade. 661000 samtal har generell vidarekoppling till Polisen. 106000 ärenden går vidare till räddningstjänsten.

Men 84000 ”visste inte” att de ringt 112. Och 57000 samtal var rena okynnessamtal. Dessutom, 128000 samtal skulle istället ringts till 11414, som är Polisens nummer för icke akuta ärenden.

1300 ärenden kom via numret 11313 förra året. Det är numret för stora olyckor och kriser.

För oss är det en självklarhet att ta samhällsansvar och sätta den hjälpsökande i fokus, avslutar VD Johan Hedensjö.

 

Rolf Johnsson