Mer mobiltäckning i länet

Nätutbyggnaden släcker en växande mobiltörst i Gävleborg, menar Telenors nätexpert som menar att mobilsurfandet har ökat i takt med att det mobila nätet byggs ut. foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​Förra året inledde Telenor en rejäl utbyggnad av mobilnätet i Gävleborg.
Företagets nätexpert kallar utbyggnaden för en glesbygdssatsning.

Patrik Nilsson vill inte säga exakt hur många basstationer företaget byggt för att bättra på mobiltäckningen, bara att 2G- och 4G-nätet byggts ut med 80 procent fler basstationer i Gävleborg.

– När hela satsningen är klar handlar det om 150 – 200 bas-stationer, säger han.

Inte heller vill han dela med sig av någon karta som visar hur täckningen ser ut över länet. Det är interna handlingar, menar han men visar ändå på sin skärm hur mobilnätet ser ut över Gävleborg idag.

Där syns att mobiltäckningen längs större vägar och orter är mycket bra och markeras med mörkt blå färg. Även en del områden mellan orter och vägar har fått mycket bra täckning.

Men det finns även områden som är blekare på kartan och som enbart har ”bra” täckning. Enstaka helt vita fläckar finns också fortfarande på kartan.

– Vi jobbar för att täckningen ska vara riktigt bra där kunderna bor, där de arbetar och vägarna däremellan. Kunderna ska kunna röra sig genom i hela Sverige med bra tillgång till nätet.

Telenors utbyggnad av mobilnätet sker i samarbete med Tele 2. Bolagen har ett gemensamt nätbolag och har byggt ut mobilnätet ganska hårt de senaste åren. 2G-nät för samtal och 4G-nät för mobila datatjänster.

2013 blev bolagen först i Sverige med att ha ett G4-nät som täcker in 99 procent av befolkningen. Det aktuella utbyggnadsprojektet ska pågå till 2016 och målet är att mobilnätet ska täcka 90 procent av Sveriges yta.

Patrik Nilsson beskriver satsningen som en glesbygdssatsning, men fortfarande finns områden som bara berörs markant av utbyggnaden. På täckningskartan över Gävleborg finns flera nästan vita områden. Bland annat området väster om Järbo, runt Gammelstilla och så vidare.

– Med utbyggnaden har vi ett bra nät i Gävleborgs län, menar han. Det finns alltid mer att göra. Vi tittar kontinuerligt på om det behövs mer kapacitet.

Patriks tips till den som som vill ha koll på den lokala mobil-täckningen är att gå in på sin operatörs täckningskarta och jämföra med andra operatörers.

– Bästa testet gör du själv. Kolla där du bor med din utrustning.

Den pågående utbyggnaden av mobilnäten gör också att konkurrensen mellan operatörerna förändras.

– Täckningen ska inte avgöra valet av operatör och alla i länet ska ha alternativ när de väljer abonnemang, även om man bor utanför tätorterna. Det gäller såväl privatpersoner som företag. Det är istället tjänsteutbud och service som ska avgöra val av operatör.