Krångligt regelverk för omstridd vattenskoter

Vattenskotrarna lyder numera under samma regler som andra båtar. Foto: Thinkstock
Textstorlek:

Lika säkert som sommarregnet är att vattenskotrarna lämnar garagen, den här tiden på året. De små, snabba fordonen blir allt vanligare. Men regelverket kring dem är rörigt och svårt att tyda.

Länge gällde vattenskoterförordningen från 1993.

Enligt den fick vattenskotrarna köras på allmänna farleder, och i vattenområden som pekades ut av länsstyrelsen.

Då fick man i Gästrikland köra på farleder och i två områden till havs, ett i Gävlebukten och ett i Norrsundet.

Men så gick ett svenskt rättsfall ända upp i EU-domstolen, som 2009 bedömde att den svenska vattenskoterförordningen bröt mot EU:s fritidsbåtsdirektiv.

Reglerna ansågs hindra frihandeln med CE-märkta produkter.

– Överåklagare Jörgen Lindberg tolkade den domen 2011. Det är den tolkningen vi går på, säger Mikael Hedström som är polisens presstalesman i Gävleborg.

Lindberg tolkade domen som att förordningen är otillåten. Därför har myndigheterna helt slutat att kontrollera att den efterlevs.

Så numera får man köra vattenskoter nästan överallt, men inte hur som helst.

– Kör man lugnt och säkert så är det inget problem, men att framföra en farkost på osäkert sätt kan straffa sig, säger Mikael Hedström.

Att man kör säkert kontrolleras främst av Kustbevakningen.

På deras ledningscentral nordost, som bevakar kusten från Västervik till Haparanda, förklarar vakthavande befäl Johan Lund hur de jobbar med skotrarna.

– Våra riktlinjer säger att vattenskotrar räknas som båtar. Förarna ska följa sjövägsreglerna.

– Om någon kör för fort kan vi utfärda ordningsböter. Det kan vi också om man knyter fast båtar vid sjömärken, ankrar där det är ankringsförbud eller inte för -lanterna.

– För andra brott kan vi upprätta en anmälan som prövas av åklagare.

Sjövägsreglena kan man exempelvis hitta i skriften Sjötrafikföreskrifter med mera. Den uppdateras regelbundet av Sjöfartsverket.

Enligt Johan Ljung har Kust-bevakningen inte större problem med vattenskotrar än med andra båtar.

I inlandsvatten kontrolleras båttrafiken inte lika mycket, men också där gäller sjövägsreglerna.

Och även om man inte åker på böter eller blir anmäld, är det viktigt att respektera människor, djur och natur.

Länsstyrelsen Gävleborg upplyser om att vattenskotrarna kan skada naturen.

De kan röra upp mjuka bottnar, som fåglar och fisk behöver för näring. Och ljudet kan skrämma fåglar vid vattnet.

– Det kan störa fåglar som -ligger på ägg, och stressa dem så de inte vågar vara nära sina ungar, säger Johanna Ehlin som är vikarierande enhetschef på naturvårdsenheten.

– Simmande sjöfåglar kan störas från att leta mat där de vill.

Mikael Hedström har ett tips till den orolige.

– De brukar vara ute och leka på vattenskoter vid vår vackra badplats Kläcken. När ljudet blir jobbigt, eller man oroar sig för att de ska köra på barn, brukar jag gå och prata med grabbarna.

– Då flyttar de sig oftast en bit längre ut, säger han.