Mjölkböndernas kris måste lösas med förtur

Många mjölkbönder är högt belånade och behöver höjda mjölkpriser för att överleva. FOTO: www.arla.se
Textstorlek:

Under det senaste året har en exceptionellt akut kris utvecklats för svenska mjölkbönder. Sedan Ryssland införde importstopp på mjölk har priserna rasat kraftigt och ligger nu på sådana nivåer att bönder över hela Europa går på knäna.

I Sverige är kostnaderna för en mjölkbonde högre, och det gör läget så pass allvarligt att fem gårdar lägger ner varje vecka. Vi står nu i ett läge där det krävs radikala åtgärder.

Centerpartiet har under hela det senaste året uppmanat rege-ringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att dels stoppa ytterligare kostnadshöjningar, exempelvis högre arbetsgivaravgift för unga, dels och samtidigt överväga andra långsiktiga åtgärder för att underlätta för bönderna.

Dessvärre har väldigt lite hänt och landsbygdsministern har i vissa fall inte ens närvarat på viktiga möten som berör frågan.

Därför vill vi se ett antal åtgärder:

1. Sverige bör agera för att i denna akuta situation tillfälligt höja EU:s interventionspris. Konkret innebär det att EU erbjuder ett ”bottenpris” på skummjölkspulver och smör – vilket driver upp marknadspriserna. Det ger en snabb effekt och underlättar den akuta krisen.

2. Möjliggör för svenska mjölkbönder att skjuta upp inbetalning av arbetstagarens preliminära skatt och arbetsgivaravgift i upp till ett år, likt vad som gjordes 2009.

3. Sverige bör i EU driva på så att gårdsstödet kan betalas ut tidigare. Dessutom måste man se till att de svenska myndigheterna har resurserna och prioriterar att stöden betalas ut.

4. Gå inte med på lättnader i sanktioner för de länder som producerat mer än sin kvot innan dessa avskaffades; det ska inte löna sig att inte följa det gemensamma regelverket.

Men dessa akutåtgärder är ingen lösning för hur vi stärker svenskt lantbruk på längre sikt. Vi ser ett stort behov av långsiktiga reformer för att stärka böndernas konkurrenskraft, exempelvis genom regelförenklingar, lägre kostnader för att anställa och sänkta kostnader för att bygga.

Tiden är på väg att rinna ut. Någonting måste göras och det måste göras nu, annars kan stora delar av den svenska mjölkproduktionen snart vara utslagna. De öppna landskapen skulle växa igen, den biologiska mångfalden skulle minska och landsbygden skulle förlora tusentals jobb.

Eskil Erlandsson  

Landsbygdspolitisk talesperson, Centerpartiet

Kristina Yngwe  

Vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet