Otillgänglig kultur i länet

Bibliotekens hemsida kan inte navigeras med tangentbordet.Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

Länets kulturinstitutioner är dåliga på tillgänglighet online, enligt en ny undersökning.

Företaget Funka, som jobbar med bland annat digital tillgänglighet, har testat Gävleborgskulturens hemsidor.

De har jämfört dem med Statens kulturråds krav på tillgänglighet.

Undersökningen visar att -Kulturutveckling Region Gävleborg textar inte sina videoklipp.

Det gör dem otillgägliga för döva och hörselskadade.

Folkteaterns hemsida är otillgänglig för personer med läs- och skrivsvårigheter, och personer med kognitiva problem.

Länsmuseets webb fungerar inte med de uppläsande hjälp-medel som används främst av blinda och synskadade.

Och länets biblioteks hemsida kan inte navigeras med tangentbordet.

Det innebär att den inte kan användas av den som behöver styrdon eller virtuellt tangentbord. Enligt Funka är bristerna så stora att Gävleborgs kulturliv inte kan anses vara inkluderande.

Enligt kraven från Statens -Kulturråd kan det innebära kulturinstitutionerna blir av med ekonomiskt stöd, om inte webbsidornas tillgänglighet förbättras.