Verkligheten ett problem för S

Textstorlek:

I slutet av juli presenterades den svenska ekonomins tillväxt, som ökade med tre procent i årstakt.

Det var klart bättre än förväntat och utgör ett problem för Socialdemokraterna och finansminister Magdalena Andersson.

Man har ju nämligen beklagat sig över att man tvingats regera på en borgerlig budget, som nu visade sig leverera över förväntan.

Dessvärre finns det en hel del som talar för att utvecklingen riskerar att brytas.

Här om veckan höjdes arbetsgivaravgifterna för unga i ett första steg och ytterligare en höjning är planerad.

Den som är ung och oerfaren kommer därmed bli ungefär lika dyr att anställa som en arbetssökande med erfarenhet.

Rent krasst innebär det en tuffare väg in på arbetsmarknaden för Sveriges unga.

En ytterligare försvårande omständighet är att den vårmotion som regeringen nu förverkligar förväntas minska antalet arbetstillfällen.

Exempelvis skär man i ROT- och RUT-avdragen och höjer inkomstskatten för en stor del av befolkningen.

Enligt Konjunkturinstitutet kan man räkna med 15 000–20 000 färre jobb. Även regeringens egna prognoser i budgeten pekar på högre arbetslöshet och sämre tillväxt.

Man skapar alltså en situation där unga generellt har svårare att tävla om jobben samtidigt som man minskar utbudet av arbetstillfällen.

Socialdemokraterna har utlovat EU:s lägsta arbetslöshet, men genomför åtgärder som leder åt rakt motsatt håll.

Det är en minst sagt svårbegriplig logik.

Sverige har tagit sig igenom den globala finanskrisen på ett bra sätt och har möjligheten att på allvar satsa på företagande och jobb.

Det är också därför Centerpartiet är tydliga med att vi inte vill se några skattehöjningar på jobb och företag.

Tvärtom behövs en fördjupad jobblinje som ger småföretagen rätt förutsättningar att växa och skapa jobb i hela landet.

Helena Lindahl

näringspolitisk talesperson

Centerpartiet

Fredrik Christensson

talesperson för ungas jobb Centerpartiet