”Alla som sökt asyl har erbjudits en plats”

En ökad tillströmning av flyktingar från främst Syrien gör att Migrationsverket håller fortsatt hög beredskap. Foto: Tomislav Stjepic
Textstorlek:

Det akuta flyktingläget Europa märks nu i Gävleborg och Migrationsverket, som ansvarar för mottagningen och boende för asylsökande, söker fler nya boenden i alla kommuner i länet.

2013 sökte 54 000 personer asyl i Sverige. 2014 var det 81 300 personer och hittills i år har mer än 50 000 personer sökt asyl i -Sverige.

Hur många som kommer hit i flyktingvågen som nu går genom Europa är fortfarande osäkert, men bara under sista veckan i -augusti sökte 3 200 personer asyl i Sverige.

– Migrationsverket arbetar i dag utifrån en prognos där mellan 66 000–80 000 väntas ansöka om asyl i år, huvudscenariot är 74 000. Myndigheten arbetar -utifrån ett nationellt perspektiv och asylsökande blir erbjudna platser där dessa finns tillgängliga. Alla som sökt asyl har er-bjudits en plats, en del väljer att ordna ett eget boende, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.

I Gävleborg är just nu lite mer än 4 200 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

De flesta bor i boende som Migrationsverket ordnat, men många har ordnat boende själv, exempelvis hos släktingar.

Ungefär hälften av platserna som Migrationsverket ordnar finns hos privata entrepre-nörer som hyr ut lägenheter och -boenden.

Av Gästrikekommunerna är det i Sandviken det finns flest asyl-sökande, 740 personer, följt av Gävle 667, Hofors 228 och -Ockelbo 18 personer.

Fler platser kommer att behövas den närmaste tiden och Migrationsverket menar att läget är -ansträngt men inte kritiskt.

På Migrationsverket i Gävleborg gjorde man snabbt plats för -ytterligare 90 asylsökande och elva ensamkommande flyktingbarn under förra veckan. Platserna är fördelade över hela länet.

I Hofors kommun förbereder man sig på att det kommer fler
flyktingar den närmaste tiden.

Nästa vecka besöker läns-styrelsens integrationssam-ordnare -Robert Larsson kommunen för att in-formera om läget.

Hofors har 30 platser för -ensamkommande flyktingbarn och räknar med att det behövs fler.

– Vi får se vad Robert säger, hur många fler det kan bli, säger Sussie Holmgren som är socialchef i Hofors.

– Det kommer att ta tid att få fram fler platser, kanske ett par månader. Under tiden tittar vi på hur vi kan lösa det mest akuta läget. Exempelvis att vi köper in sängar så att de kan bo två i samma rum.

I Sandviken har man ingen ökad beredskap eftersom kommunerna inte har något ansvar för personer som ännu inte fått uppehållstillstånd.

– När de har fått uppehållstillstånd kan de söka sig till vilken kommun de vill och vi har många som flyttar hit på eget bevåg, -säger Ulf Palm som är enhetschef på Integrationsenheten.

– Vi märker en ökad inflyttning av personer som fått uppehålls-tillstånd. Prognosen för 2015 är 600 personer. Under 2014 var det 474 personer som flyttade hit. Störst är ökningen bland syrier och eritreaner.

Ockelbo är enda kommunen i länet där det inte finns något asylboende. Kommunen tar emot en liten del kvotflyktingar och alla som kommit i år har syriskt ursprung.

Men precis som Sandviken märks en ökning av självbosättare.

– Tillströmningen är stor och det kan vi inte styra över, säger Anders Roth som är flyktingsamordnare.

– Problemet i Ockelbo är att det inte finns några lägenheter och det gör att vi inte kan ta emot fler i organiserad form.

I och med det akuta läget vill allt fler vara med och hjälpa till.

Många hör också av sig direkt till Migrationsverket och vill lämna matpaket, kläder och vattenflaskor till människor på flykt.

Men verket ansvarar redan för att alla som söker asyl i Sverige får mat, boende och andra förnödenheter och kan inte ta emot och distribuera några gåvor.

– Vi är glada och tacksamma över det engagemang som allmänheten visar, men i den pressade situation som vår personal nu befinner sig i har vi ingen möjlighet att ta emot och fördela dessa gåvor, säger Janne Wallin, biträdande operativ chef på Migrationsverket och hänvisar till de frivilligorganisationer som arbetar med insamlingar för att höra vilka möjligheter de har att ta emot olika typer av gåvor.

Flera organisationer arbetar lokalt och behöver inte bara pengar, utan även hjälp av människor som kan ställa upp med sin tid och sociala aktiviteter.

Exempelvis söker Rädda barnen i både Gävle och Sandviken personer som kan hjälpa till med språkträning och läxläsning.