Halva vägen var för gården

Verksamheten i Lingbogården har säkrats för ett år framåt. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Ockelbo kommun planerade att sälja Lingbogården, men nu har den ångrat sig. Ett nytt avtal med Lingbo
byförening ska rädda den fortsatta driften. Och det finns många planer på framtida aktiviteter.

Lingbogården fungerar som en samlingslokal för byn.

Bland annat finns Idrottsföreningens välbesökta gym i källaren.

Det finns också ett produktionskök där det lagats mat till skola och förskola, men det -stänger i höst.

Ockelbo kommun funderade länge på att stänga Lingbogården.

Det ville inte lingboborna gå med på, och i maj började de diskutera andra lösningar.

– Kommunen har inte vidtagit några åtgärder för att sälja gården än och de vill nog också att den ska finnas för Lingboborna, sa Sofie Lindroth från byföreningen då.

Tidigare fick föreningen inkomster från gymmet och från medlemsavgifter.

För att fortsätta driva gården skulle det behövas mer pengar, och det förklarade föreningen för kommunen på ett möte i maj.

Då föreslog de också ett samarbete där kommunen fortsätter äga gården, men driften sköts av en förening.

Nu har kommunen och byföreningen bestämt sig för att gå halva vägen var, i ett avtal som ska -säkra Lingbogårdens framtid.

Det rapporterar Ockelbo kommun på sin hemsida.

Kommunen ska fortsätta stå för fasta kostnader som el, vatten, och vägavgifter.

Uthyrning av samlingslokalen och lägenheten på övervåningen sköter föreningen.

Den ansvarar också för städning och gräsklippning, snöskottning och annat yttre underhåll.

Byföreningen får behålla intäkterna från uthyrningen. Avtalet ska skrivas på ett år i taget.

Byföreningen är entusiastisk över de nya möjligheterna.

Med ett års verksamhet säkrad kan medlemmarna börja planera verksamheten i Lingbogården på ett nytt sätt.

– Man kan ha filmvisning, öppen förskola, julmarknad, föreläsningar, matlagningskurser… säger Sofie Lindroth till kommunens hemsida.

Kanske kan produktionsköket i Bergby inspirera till ny användning för gårdens kök.

På sikt hoppas föreningen att det nya avtalet ska leda till att det blir med liv i centrala Lingbo.