Vägen sänks 70 cm

200 meter av vägen förbi kyrkan och skolan i Torsåkers ska sänkas till ursprunglig nivå. När vägen är färdig ska det snart 200-åriga smidesstaketet vid kyrkan renoveras. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

Bit för bit har kyrkmuren i Torsåker försvunnit bakom lager av grus och asfalt.
För en månad sedan stängdes vägen genom Torsåker av för att sänkas 70 centimeter. Men det ger en intensiv trafik runt skolan och ställer till det för intilliggande butiker.

Den tredje augusti satte Trafik-verket grävskopan i Solberga-leden genom centrala Torsåker. Anledningen är att 200 meter av vägen ska sänkas till den nivå den hade för ungefär 50 år sedan.

Med tiden har vägbanan byggts på och gett en nivåskillnad där -vägen är nästan en meter högre än kyrkogården.

En brant slänt har sluttat mot det gamla järnstaketet och inneburit risk olyckor om gående -ramlar mot staketet.

– Äntligen blir det åtgärdat, -säger Annika Berglund som är ordförande i kyrkofullmäktige.

– Det har varit lite otäck med backen ner mot staketet och man är rädd att någon ska göra illa sig.

– Det som är tokigt är att det blir mycket trafik runt skolan när vägen leds om, men det är svårt att göra på något annat sätt. Vägen måste ju åtgärdas.

– Nu när det äntligen blir av kan det vara bra för husen runt omkring också, menar Annika och syftar bland annat på det gamla handelshuset mittemot kyrkan.

– Man ser tydligt att det är uppfyllt förbi sockeln på huset här också. Förr har det varit ett eller ett par trappsteg upp till lokalen där blomaffären är, men nu är det asfalterat jäms med tröskeln.

Margareta Nornholm, som driver blomaffären, håller med om att det är bra att vägen sänks.

– Vartefter de har höjt vägen har marken framför butiken också höjts upp. Nu rinner regn och smältvatten rakt in i butiken, -säger Margareta som däemot är kritisk till att man startade arbetet precis före skolstart.

– Det har blivit mycket trafik runt skolan. Nästan som stads-trafik trots att det är vägbulor, säger en förälder som kommer in för att handla blommor.

Margareta oroas över att vägen in till hennes blomaffär skurits av och räknar med färre kunder när marken framför butiken ska -åtgärdas om ungefär en månad.

– Då klipper de av mig helt. Jag hoppas de bygger någon form av övergång så att man kommer in med rullator eller rullstol och att det går att köra in containrar och vagnar.

– De kunde ha en informationstavla om vad som görs och ha hänvisningsskyltar till butikerna. De som vet att vi finns här och hittar hit bakvägen kommer fortfarande hit. Men spontanbesöken har minskat avsevärt.

Enligt Trafikverket har flera informationsmöten om väg-sänkningen hållits under förra året.

Förberedelserna för sänk-ningen av vägen började redan för 12 år sedan. Då påpekade -dåvarande Vägverket i ett brev till Torsåkers församling att staketet utgjorde en trafikfara med sina vassa piggar och borde åtgärdas.

Församlingen svarade att Vägverket höjt vägen och om vägen sänks igen är staketet ingen trafik-fara.

– Vi fick inget svar och det blev tyst i sex år, säger Gunnar Sehlberg som har fört församlingens talan i fråga om vägen och sta-ketet.

– Men vi såg att staketet for illa eftersom man fyllt upp över sockeln och asfalterat ända upp på det smidda staketet.

Stiftet skulle hjälpa till med ett bidrag för att renovera sta-ketet, men det skulle inte bli några pengar om inte vägen sänktes.

– Trafikverkets bud från början var Vi sänker vägen och ni reparerar staketet. Men vi har kommit så långt att Trafikverket betalar ett skadestånd för staketet. Och inte så lite heller, säger Gunnar.

Staketet kommer att demonteras när vägen är färdig i mitten av -oktober. Sockeln ska riktas och staketet ska renoveras för cirka fyra miljoner kronor.

I samband med renoveringen ska smeden Sven-Olof Sundberg spåra vilka Torsåkershyttor som levererat järnet till staketet.