Bättre fart hos polisen med vapenlicenserna

I år verkar polisen hinna med vapentillstånden inför jakten. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

Handläggningstiden för vapenlicens är nere på två veckor för en korrekt ansökan. Det går betydligt smidigare för Gävleborgspolisen än förra året, men nya regler kan ändra läget snabbt.

Förra hösten låg handläggningstiden för vapentillstånd på sju till tio veckor. Gävleborgs-polisen berättade att handläg-garna jobbade för allt vad tygen höll.

Då hade ett nytt datorsystem införts och kraschat under våren. Polisen hann inte ikapp under sommaren, och reultatet blev att jägare fick lämna sina nya bössor hemma.

De långa handläggningstiderna orsakade också problem för sportskyttar och vapenhandlare.

Sedan dess har polisen jobbat med att göra handläggningen snabbare i hela landet.

– Målet är att det ska ta högst fyra veckor att handlägga en -ansökan, berättar Mikael Hedström som är polisens press-talesman i Gävleborg.

I veckan har det gått ännu snabbare än så, för polisregion mitt.

Dit hör Gävleborg sedan årsskiftet, då nya regioner infördes i samband med polisen ombildades till en nationell myndighet.

– Just nu tar det två veckor att handlägga en ansökan i Gävleborg, Västmanland och Uppsala län, säger Mikael Hedström.

– Men det kan ändras. Nyligen låg handläggningstiden på sex till tio veckor.

Det beror på att polisstationerna i Gävleborg numera kan få in -vapenlicensärenden från andra delar av landet.

Så har de varit sedan juli, då polisen införde en omfördelning av ärenden för att jämna ut -arbetsbördan.

Det går ut på att den rättsenhet som har flest väntande ärenden kan få hjälp av de enheter som har minst antal ärenden i kö.

– Efter sommaren fick vi in 200 ärenden från Skåne. Det kan hända igen, och då blir handläggningstiderna längre, säger Mikael Hedström.

Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar är de län som får in flest ansökningar om vapen-tillstånd.

Gävleborg hör till de län som får in förhållandevis få ansökningar, så det kan komma många ärenden från andra län hit.

– Men alla stationer i landet är med i det här. Alla ska hjälpas åt, och handläggarna jobbar på så gott de kan, säger Mikael -Hedström.

Arbetet med att effektivisera handläggningen fortsätter.

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla hanteringen av -vapentillstånd.

I vinter kommer att information samlas in om faktorerna som påverkar handläggningstiderna, och om hur arbetet utvecklats.

För den som söker vapentillstånd är ansökan avgörande för hur snabbt licensen kommer.

– Det är väldigt viktigt att man skickar in en komplett ansökan, säger Mikael Hedström.

– När ärenden tar tid beror det till stor del på att handläggarna måste skicka ansökningar fram och tillbaka för komplettering.