Arkiven går samman för en dag

Birgitta Fyrberg, Sofia Hedén och Sandra Söderman vid rådhuset, som blir arkivhus för en dag imorgon. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

I morgon lördag är det arkivens dag och alla arkiv i Gävle samsas för första gången om en gemensam satsning i rådhuset.

– Det är första och kanske enda chansen att vara här, säger Sofia Hedén som är arkivarie på stadsarkivet.

Flera av arkiven i Gävle har uppmärksammat arkivens dag tidigare, men aldrig tillsammans på det sätt de gör i år.

Det är också unikt att de gör det i rådhuset som just nu fungerar som tillfälligt kontor medan stadshuset renoveras.

Vad som ska hända med rådhuset sedan är oklart.

– Alla arkiv börjar bli fulla och det vore en dröm med ett gemensamt arkivcentrum, säger Sofia Hedén. Men inte i rådhuset. Där finns inte tillräckligt med plats.

Och det finns en hel del arkiv.
I morgondagens satsning deltar Landstingsarkivet, Länsmuseet, Arkiv Gävleborg, Lantmäteriet, Gävle stadsarkiv, Sveriges fängelsemuseum, Högkolebiblioteket, Sveriges järmvägsmuseum och Stadsbiblioteket.

Sedan ett tiotal år samarbetar arkiv, bibliotek och museet i ABM Gävle och för första gången har de nu gjort en gemensam utställning om Joe Hill.

– Det har gått hundra år sedan han avrättades och ändå hittar vi nya uppgifter i arkiven. Vi kan visa helt nytt material som aldrig visats tidigare, säger Sandra Söderman som är arkivarie på Landstingsarkivet och beskriver hur de olika arkiven bidragit med olika bitar till utställningen.

– Vi har bland annat hittat Joes pappa Olofs journal som visar att han var en av de första patienterna på det nya lasarettet. Man har tidigare trott att han dog efter en olycka på järnvägen. Men så var det inte visar det sig i arkivet.

Utställningen om Joe Hill visas i foajén på rådhuset och uppe i festsalen har arkiven sina separata utställningar.

Flera har tagit fasta på årets tema, gränslöst.

– Det är ett generöst tema som kan användas på många sätt, konstaterar Sofia Hedén och berättar att stadsarkivet har en utställning om Gävle på världshavet, Länsmuseet visar Läkerols gränslösa spridning över världen, Fängelsemuseet visar avrättningsplatser som ofta låg på gränsen mellan socknar och Landstingsarkivet berättar om gränslösa smittor.

Hos Lantmäteriet handlar det om mer tydliga gränser. I deras arkiv finns historiska kartor från 1600-talet och framåt.

– Vi har även mycket flygbilder som håller på att göras tillgängliga digitalt, berättar Birgitta Fyrberg, lantmätare på Lantmäteriet.

– Arkivens dag ger oss en chans att visa allmänheten att arkiven finns och vad som finns i dem.

På biblioteket i Österfärnebo uppmärksammar hembygdsföreningens forskargrupp Arkivens dag med utställningar och föredrag.

De har tagit fasta på temat och visar flera miniutställningar med material från eget fotoarkiv, ljudarkiv, klipparkiv och skrifter. Moraliska, sociala, geografiska gränser uppmärksammas.

Agneta Björk har bland annat satt ihop ett bildspel med personer som emigrerat från socken till Kanada och USA.

Håkan Berlin från Mattön berättar om sin farfar som hade sex syskon varav fyra emigrerade.

– Han kommer att berätta varför de emigrerade och hur det gick för dem, säger Agneta Björk.