Folkets Hus ber om bidrag

Folkets Hus i Järbo behöver ekonomisk stöttning för att hålla igång verksamhet och underhåll. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

​Folkets Hus i Järbo vädjar återigen om bidrag för att klara verksamheten.
– Det är en tradition sedan ett antal år tillbaka. Vi kallar det för tiggarbrev, säger föreningens ordförande Olle Thåström.

Folkets Hus i Järbo har anor från 1930-talet och är en viktig samlingspunkt för orten.

Huset drivs genom en ekonomisk förening där en stor del av ortsborna är andelsägare.

– Vi har inga medlemsavgifter eller årsavgifter. Vi lever på på att hyra ut lokalerna, säger Olle Thåström och föreningen poängterar att bästa sättet att ge stöd är att hyra lokalerna för fester och möten.

Han förklarar att tiggarbreven kom till för ett antal år sedan då den ekonomiska situationen var betydligt mer ansträngd och akut än i dag.

Sedan dess har en årlig vädjan gått ut till medlemmarna att -stötta föreningen med ekono-miska bidrag.

– Uthyrningen är inte tillräcklig, eller om det är räkningarna som är för många. Men Järbo är en liten ort och det är svårt att hyra ut mer än vi gör i dag, för-klarar han.

Föreningen har några fasta -hyresgäster som ger stadiga pengar till kassan. Bland annat ett garage och sedan några år finns kommunens ungdomsgård åter-igen på Folkets hus.

Vädjan om pengar ger en hel del till föreningskassan och gör att man kan fortsätta underhålla byggnaden.

Sedan förra året har fönstren på ungdomsgården renoverats och bioscenen har blivit slöjd-lokal.

– Huset är gammalt och det finns ett oändligt renoveringsbehov. Vi tar en sak i taget för de pengarna räcker till.

Närmast är planen att ordna grunden som behöver dräneras och isoleras.

– Vi behöver göra annat också men det ska vi försöka ta genom stöd från välgörande stiftelser. Bland annat behöver vi nya möbler och det ska vi söka pengar -direkt från stiftelserna för.