Framtidstro inom näringslivet

– Det ser ljust ut för Gävleborg, konstaterar Lars-Olov Söderström som är vd för Norrlandsfonden och Thomas Bjurenvall från SCB som sammanställt konjunkturutsikterna för de fem nordligaste länen. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​Det går bra för näringslivet i Gävleborg och framtidstron bland företagen är ganska god. Det menar Norrlandsfonden i sin årliga konjunkturbarometer för de fem nordligaste länen.

För första gången på sex år ligger Gävleborg över snittet när det gäller företagens resultat och framtidstro i Norrland.

– Gävleborg kanske kan utmana Västerbotten som bästa län nästa år, säger Thomas Bjurenvall som sammanställt undersökningen där 700 företag från hela Norrland berättat om resultatet för första halvåret, hur nuläget ser ut och vad de tror om första halvåret 2016.

Totalt sett visar barometern att konjunkturen i de fem länen är i ett normalläge. Men medan flera av länen har ett betydligt svagare läge i år än förra året, har läget för näringslivet i Gästrikland och Hälsingland förbättrats något. Det som framför allt lyfter Gävleborg i år är en kraftig ökning av byggandet.

Efter sommaren har byggandet tagit fart på allvar. Byggföretagen uppger att de har mer jobb och att antalet antagna anbud ökat kraftigt under hösten. Två av tre byggföretag säger att de behöver anställa fler. Däremot är byggföretagen bara försiktigt positiva inför det kommande halvåret.

– Byggbranschen brukar vara notoriskt pessimistiska, säger Thomas Bjurenvall och hänvisar till att det är byggen på gång i länet och framför allt i Gävle-Sandviken.

För hela Norrland är det sammantagna läget för industrin ganska svagt. Svagare än förra året. Men i Gävleborg har en förbättring skett och barometern beskriver läget som normalstarkt. Bäst går trävaruindustrin samt massa- och pappersindustrin. Både verkstads- och maskinindustri har det betydligt tyngre.

Det är bara två år sedan det såg riktigt tungt ut även för trävaruindustrin som då hade en rejäl svacka med lågkonjunktur. Men ett ökat byggande och en växande skara ”hemmafixare” har ökat efterfrågan på trävaror. Branschen har stärkts och tros nu närma sig en högkonjunktur.

– Det nya läget har lett till kraftiga produktionsökningar under året, dessutom med god lönsamhet. Hälften av företagen inom trävaruindustrin planerar nu att öka personalstyrkan, säger Lars-Olov Söderström, vd för Norrlandsfonden.

Bilhandeln är den enskilda bransch som går allra bäst. Nybilsförsäljningen har gått väldigt bra hela året och för hela Norrland kommer den att öka med cirka 12 procent i år. IT-tjänsteföretagen går också bra och närmar sig högkonjunktur. Båda de här branscherna räknar med att uppgången fortsätter nästa år och att de behöver anställa fler. Men IT-bolagen har svårt att hitta kompetent personal och kan därmed inte växa i den takt de vill.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att stötta växande företag i Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.