De tar över Gävle kommun

Patrik Stenvard (M) blir ordförande i kommunfullmäktige efter årsskiftet. Foto: Pressbild
Textstorlek:

GÄVLE Här är listan på vem som tar vilken post när Gävle kommun byter ledning vid årsskiftet.

Omedelbart efter att den rödgröna budgeten fällts av Sverigedemokraterna den 23 november meddelade kommunledningen sin avgång.

Torsdagen den 3 december lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in sina avsägelser från samtliga förtroendeuppdrag. På kommunfullmäktige den 14 december tog alliansen över makten i Gävle.

Den nya ledningen tar över styret vid årsskiftet. Det är första gången sedan Sverige fick allmän rösträtt som Gävle inte är socialdemokratiskt styrt.

Här är hela listan på Gävles nya kommunledning:

Kommunalråd blir Inger Källgren Sawela (M), Helene Åkerlind (L), Ann-Helen Persson (C) och Jan Myleus (KD).

Myleus ersätter Kristdemokraternas tidigare ledare Lili André, som har stigit åt sidan från kommunalrådsposten men är kvar i fullmäktige och som ordförande för KD i Gävle.

Inger Källgren Sawela (M) blir ordförande i kommunstyrelsen. Helene Åkerlind (L) blir vice ordförande. Källgren Sawela och Åkerlind blir också ordförande respektive vice ordförande för Gävle stadshus.

Patrik Stenvard (M) blir ordförande i kommunfullmäktige. Platsen som första vice ordförande viks åt oppositionen, och Lena Ödeen (L) blir andra vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande blir Roland Nilsson (M), vice ordförande Kjell Helling (L).

Kultur- och fritidsnämndens ordförande blir Martina Kyngäs (KD), vice ordförande Kerstin Branerydh (M).

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande blir Morgan Darmell (M). Han blir också ordförande i styrelsen för Inköp Gävleborg.

Lena Beergander (C) blir vice ordförande för näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Omvårdnadsnämndens ordförande blir Anders Jansson (M), vice ordförande Margareta Wedin (C).

Socialnämndens ordförande blir Jan Rust (M), vice ordförande Karin Hedberg (C).

Utbildningsnämndens ordförande blir Evelyn Klöverstedt (L), vice ordförande Lars Widén (M).

Gavlegårdarnas styrelse kommer att ordföras av Per-Åke Fredriksson (L), med Lars-Göran Lundh (M) som vice ordförande.

Gavlefastigheter, Gävle flygplats och Markbyggarna får ordförande Maud Lundh (M), och vice ordförande Pälla Elfström (L). Erik Holmestig (C) blir ordförande och Anders Fogeus (M) blir vice ordförande för Gävle energi och Gävle Kraftvärme.

Gävle hamn får Örjan Larsson (M) som ordförande och John-Olof Herrmanson (L) som vice ordförande.

Ola Nilsson (M) blir ordförande för Gästrike vatten och Gävle vatten.

Niclas Bornegrim (M) blir ordförande för Gästrike räddningstjänst.

Linus Gunnarsson (M) blir ordförande för Gästrike återvinnares fullmäktige och Tomas Ängelmark (L) för styrelsen.