En dag för framtidens energi

Vd Jan Nordlöf i Colabitoil visade runt i den planerade fabriken i Norr­sundet. Foto: Sven O Sundin
Textstorlek:

NORRSUNDET Med tanke på att det finns drygt en miljon bilar i landet kommer alla energilösningar att behövas i framtiden. Det konstaterades på en stor energikonferens i Norrsundet.

På konferensen samlades 70-talet beslutsfattare, kommunala tjänstemän och energiproducenter för att diskutera Gävleborgs roll i jakten på framtidens energilösningar.

– Vi har alla förutsättningar att som landets skogrikaste län styra över mot fossilfritt för transportsektorn, konstaterade landshövding Per Bill.

Det var organisationen Biodriv Mitt som inbjudit till en heldagskonferens, under rubriken Vad händer på vägen mot ett fossilfritt samhälle. På programmet stod en avstämning av dagens energiläge men också utvecklingen av framtidens energiförsörjning.

Med under dagen fanns representanter för forskning, beslutsfattare och dagens och framtidens energiproducenter.

– Bioenergin som en möjlig klimatförbättrare finns inte med i så stor utsträckning på världens klimatmöten trots att det är en stor möjlighet att begränsa jordens uppvärmning.

Det påpekade Tomas Ekbom från organisationen Svenska Bioenergiföreningen Svebio.

– Det finns en svensk potential på 30 TWh per år och fullt möjligt att reducera fossilberoendet med 80 procent fram till 2030.

Landshövding Per Bill besökte konferensen. Han betonade att länet har stora möjligheter, tack vare den stora andelen skog och råvara som skulle kunna användas att producera fossilfri energi.

Ulf Svahn från Svenska Petroleum ville gärna vara en del i omställningsarbetet.

– Vi måste vara med när man diskuterar framtidens energiproduktion, sa han.

– Alla typer av drivmedel kommer att krävas och om vi som organisation inte finns med är vi helt överspelade.

Representanter för olika energislag redogjorde för dagsläge och framtid.

I Sandviken satsar man på gas och väte. Med andra ord produktion av biogasdiesel och en avancerad teknik att producera den utrustning som krävs för att producera vätgas för transportsektorn.

–  Om man ser ut över världen så konstaterar man att många länder har kommit långt när det gäller att utveckla vätgasproduktion och också bygga ut ett geografiskt tanksystem som gör den tekniken attraktiv.

– På Sandvik har vi en hel fabrik för att producera bränsleceller som kan användas i bilar och bussar.

Det berättade Mats Lundberg, som också visade hur en liten bränslecell kunde ladda den egna telefonen. Under eftermiddagen gjorde konferensen ett snabbesök på Norrsundets industriområde och den planerade fabriken för produktion av biodiesel med matolja som råvara.

Vd i företaget Colabitoil Jan Nordlöf förklarade hur man ur friteringsolja kommer att kunna producera diesel.

Arbetet med att planera och färdigställa fabriksanläggningen fortgår men det återstår en hel del arbete. Ett är att få nödvändiga tillstånd för att kunna gå vidare med bygget på den numera nedlagda industriområdet i Norrsundet.

Sven O Sundin