Kommunalråd om demokratin (3)

För Marie-Louise Dangardt (S) är alla i partierna känselspröt ut i samhället.
Textstorlek:

Vad är demokrati och hur förhåller man sig till den? GT låter olika kommunalråd ge sin syn. Här svarar Marie-Louise Dangardt (S), kommunalråd i Hofors.

Hur definierar du demokrati?

– Medbestämmande. Att olika människors åsikter hörsammas så att man kan komma fram till ett bra resultat som gynnar samhället. Motsatsen är diktatur, det är inget samhälle som vi vill ha.

Hur använder du den definitionen i ditt politiska arbete?

– Det handlar om att föra fram en bred del av många människors vilja. Så många som möjligt ska få chans att komma till tals. Jag försöker prata med så många som det går.

Vilka problem har demokratin i Hofors?

– Vi kanske kan jobba bättre med att nå ut till flera. Det är viktigt att så många som möjligt förstår vad som pågår i politiken. Om man förstår ett beslut, förstår man varför det är bra eller i alla fall varför det blev så.

Hur gör ni för att nå ut till allmänheten?

– Framför allt är alla i partierna känselspröt ut i samhället. I Hofors är det bara jag som är förtroendevald på heltid. Alla andra har vanliga jobb och träffar folk på sina arbetsplatser, det är det jag menar med känselspröt.

– Sedan har vi medborgardialoger där vi svarar på allmänhetens frågor. Och Sveriges kommuner och landsting jobbar på att hitta nya former för medborgardialoger, webbaserat till -exempel. Det finns inga gränser för dialogen.

– Och så har vi demokraticafé i en timme innan varje fullmäktige. Där pratar vi om frågor som folk har på hjärtat, jag rekommenderar att gå dit. Om man kommer till demokraticafét kan man haffa vem man vill, ta en kaffe och prata.

Är demokratin hotad?

– Nej verkligen inte!

– Men man måste alltid jobba med den och använda demokratiska former, så att alla känner delaktighet i demokratin.

Hur ska man känna delaktighet?

– Medborgarna behöver veta att det är okej att göra sig hörd, till exempel genom medborgardialoger och medborgarförslag.

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR:
Kommunalråd om demokratin (1): Ockelbo, Magnus Jonsson (S)
Kommunalråd om demokratin (2): Sandviken, Peter Kärnström (S)