Kommunalråd om demokratin (4)

Inger Källgren Sawela ser fram emot att ta över makten i Gävle. Foto: Pressbild
Textstorlek:

GÄVLE I år har terrorister letat sig gränserna till Europa, som ett hot mot det öppna, demokratiska samhället. Då kan det vara bra att fundera på demokratins innebörd. Inger Källgren Sawela (M), som blir kommunalråd i Gävle efter årsskiftet, tror på medborgarnas engagemang för demokratin.

Hur känns det att ta över makten?

– Ansvarsfullt, annorlunda och väldigt roligt. Det tar tid att ställa om från opposition till ledning, men det kommer gå jättebra.

Hur definierar du demokrati?

– Folkstyre. Medborgarna ska välja offentliga företrädare som förvaltar våra gemensamma resurser. Det är medborgarnas perspektiv som gäller.

Varför är det viktigt?

– Jag kan nästan inte tänka mig något annat. Det skulle bli en diktatur, där en eller några personer själva styr över andras gemensamma pengar. Det är inte bra!

Hur använder du den definitionen i ditt politiska arbete?

– Det handlar om att träffa medborgarna och fråga vad de tycker, i flera sammanhang. Dels gör jag det som partiföreträdare när vi knackar dörr, står på torget i Gävle eller bjuder in till tematräffar.

– Sedan gör jag det i mitt förtroendeuppdrag, när vi kallar till samråd angående stora förändringar. Det kan man göra med alla, som med översiktsplanen, eller med berörda grupper. Nu ska vi till exempel planera om marken och då vill vi kalla byggherrar och byggorganisationer till möte, för att höra vad de tycker om våra förslag.

– Det tredje sättet är att medborgare hör av sig till oss. Då är det ofta enskilda som talar i egen sak, så det får inte lika stor vikt som när grupper uttalar sig. Men det är också viktigt.

Vilka problem stöter demokratin på i Gävle?

– Ett problem är att vi sitter för mycket i egna rum och sammanträden, så att vi inte hinner lyssna på medborgarna. Tiden räcker inte till, och då fattas beslut utan att vi tagit reda på vad folk tycker.

Varför sitter ni i så många möten då?

– Ja det kan man fråga sig… Det är många beslut som ska fattas! Idag har jag haft tre möten, men på lunchen köpte jag en julklapp och då hann jag ha en dialog med handlaren om vad han tycker.

Hur kan det problemet avhjälpas?

– Det ansvaret tror jag att man själv får ta som förtroendevald. Man får sätta av tid till att träffa medborgare och planera in det själv, kanske en eftermiddag i veckan.

Är demokratin hotad?

– Nej, det tror jag inte. Människor litar på det svenska systemet. Demokratin här är stark och många går och röstar. Alla vet inte allt, men det finns ett intresse för att bevara demokratin.

Kan terrorister hota Sveriges demokrati?

– Det är en svår fråga. Jag tror inte att de kan det, men man kan aldrig vara riktigt säker när det gäller sådana allvarliga saker.

– Jag tror att om vårt land skulle utsättas för en terroristattack, skulle medborgarna ställa upp än starkare för demokratin.

– När terrorattacker sker säger människor att terroristerna ska inte få skrämma oss till tystnad. Man måste planera och förbereda för terrorism, men om det händer i vårt land tror jag inte att vi kommer att tystna.

Hur ska man planera och förebygga?

– Det har ju tagits fram en nationell handlingsplan mot extremism, över blockgränserna. Nu ska kommunerna komma efter och göra samma sak. I Gävle ska vi ta fram en regional handlingsplan mot extremism.

– Vi har börjat arbetet med det, men vill helst gå fortare fram. Vi i alliansen vill ha det som en beredning under fullmäktige. Nu när vi har fått majoriteten, ska vi försöka jobba på det sättet.

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR:
Kommunalråd om demokratin (1): Ockelbo, Magnus Jonsson (S)
Kommunalråd om demokratin (2): Sandviken, Peter Kärnström (S)
Kommunalråd om demokratin (3): Hofors, Marie-Louise Dangardt (S)