Kommunalråd om demokratin (1)

Demokratiarbetet i skolor är viktigt, tyckte Magnus Jonsson redan 2006 när han blev kommunalråd. Foto: Arkiv
Textstorlek:

​I en tid då Sverige ökar beredskapen för att möta terrorhot hotas det öppna och demokratiska samhället. Då kan det vara bra att tänka ett extra varv på demokratins betydelse. GT låter olika kommunalråd ge sin syn på vad demokrati är och hur man förhåller sig till den. Enligt Ockelbos kommunalråd Magnus Jonsson (S) är demokratin ett ständigt pågående arbete.

Hur definierar du demokrati?

– Det handlar om att låta alla människor komma till tals. Och om de lagar och förordningar som folkvalda personer beslutar om. Lagstiftningen är vår demokratiska bibel, så att säga.

Varför är det viktigt?

– Det handlar om solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. Alla de paroller som jag har med mig från att vara socialist. Motsatsen är diktatur, maktfullkomlighet, få personer som bestämmer. Det är inget samhälle jag vill leva i.

Hur värnas demokratin i Ockelbo?

– Som förtroendevald är demokratin det finaste verktyget jag har. I kommunen har vi våra mötesformer, utskottsarbetet och beredningarna. Sedan har vi de offentliga mötena. Och vi försöker hela tiden att bredda demokratin och få in så många åsikter som möjligt oavsett politisk färg.

Hur gör man det?

– Ett exempel är kommunstyrelsen, vårt näst högsta beslutande organ. Där vill jag alltid ta upp stora, tunga ärenden under två kommunstyrelser.

– Första gången är det information och dialog. Sedan kan deltagarna ta upp frågorna i sina partier, innan nästa kommunstyrelse när det är dags för beslut.  Den modellen försöker jag att alltid följa.

Hur jobbar kommunen med demokrati ut mot allmänheten?

– Det handlar dels om att synliggöra det vi gör i vardagen på kommunen. Det tycker jag att vi är duktiga på, via hemsidan och sociala medier.

– Det vi lägger ut där handlar inte bara om att klippa band utan är kritiskt också. Det är jätteviktigt att kolla av hemsida och sociala medier.

– Och så annonserar vi i lokala annonsblad, samarbetar med byaråden i Åmot, Lingbo och Jädraås. Och så har vi företagarnätverk och näringslivsnätverk.

Vilka problem stöter demokratin på i Ockelbo?

– Problem vet jag väl inte, Ockelboborna är väldigt samhällsengagerade och vill vara med och påverka.  Sedan kanske det hindras om vi inte får ut information.

– Ockelboborna har nära till oss politiker. Det är positivt, men man kan fundera på om närheten kan hindra demokratin ibland. Man träffar en förtroendevald på torget och berättar var man tycker.  Vissa kanske tror att en bestämmer allt. Så är det inte.

Är demokratin hotad?

– Hotad och hotad… Man kan bli lite beklämd ibland, för det få som engagerar sig politiskt.  Man glömmer bort att kommunen bara är ett medel för att förverkliga ideologier och drömmar.

– Partiorganisationerna är grunden i den svenska demokratin. Har du ingen folkrörelse så faller hela systemet.

Hur kan det hotet avhjälpas?

– Jag tror att vi har ett gemensamt ansvar i kommunen att jobba med de frågorna. Vi partier måste vända oss utåt mer, och kanske samhällskunskapen i skolan behöver bli tydligare.

– Just nu letar man nya vägar i demokratin, men jag tror att vi ska gå tillbaka till grunden. Fler behöver engagera sig.

Vilka rättigheter och skyldigheter har kommuninvånarna?

– Som enskild i Ockelbo har du stor möjlighet att påverka din vardag. Det kan man göra genom att engagera sig politiskt, ta ansvar och få möjlighet att påverka. Vill man inte det, kan man skicka frågor direkt till fullmäktige i form av medborgarförslag.