Nya jobb viktigast i Leaderstrategi

Ett av förra periodens stora Leaderprojekt, Omställning Gästrikland, avslutades med en surdegskurs i Åmot. Snart är nästa period gräddad. Foto: Arkiv
Textstorlek:

BERGBY Den 31 december är sista verksamhetsdagen för föreningen Leader Gästrikebygden. Föreningen har varit framgångsrik under den senaste programperioden, men nu avvecklas den. Samtidigt förbereds en ny förening som ska driva den nya programperioden som troligen kan komma igång i början av året.

I april fick Leader Gästrikebygden beskedet att verksamheten kan fortsätta fram till år 2020. 27 november skickade föreningen in kompletteringar till ansökan, som nu handläggs av Jordbruksverket.

I nästa programperiod blir huvudkontoret kvar i Bergby. En ny administratör börjar jobba i januari.

Grunden i Leadermodellen, att landsbygden ska utvecklas med lokal förankring, kvarstår. Men strategin är ny och programperioden kommer att bli tydligt målstyrd. Det viktigaste målet är nya arbetstillfällen. Den som ansöker om att starta ett projekt kommer att göra det digitalt. Projektägarna kommer att kunna få utbildning.

Det ska bli lättare att redovisa projekten, men det blir kortare intervall för redovisning och uppföljning. Ideellt arbete kommer att värderas högre och bli enklare att redovisa. Länsstyrelsen kommer inte längre att vara med i projektprocessen. I stället får Jordbruksverket en större roll.

Så snart startbeskedet kommer från Jordbruksverket, kommer den nya föreningen att hålla informationsträffar och idémöten om den nya perioden för utveckling av landsbygden i Gästrikland. Sedan hoppas föreningen på att kunna besluta om projekt så snart som möjligt.