Samarbete ska ge bättre vård

Region Gävleborg ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som för första gången tecknat ett avtal om stärkt samarbete mellan sjukvården i sju län. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​Sju mellansvenska län påbörjar ett konkret samarbete för jämlikare vård. Mycket förberedande arbete mellan politiker och profession ligger bakom samverkansavtalet som börjar gälla direkt efter nyår.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är en av sex vårdregioner i landet. Här ingår regionerna Gävleborg och Örebro län samt landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala län, Västmanland och Värmland.

I varje sjukvårdsregion finns minst ett universitetssjukhus som sköter den högspecialiserade vården. I det här fallet två sådana sjukhus: i Uppsala och Örebro.

Sjukvårdsregionerna bildades 1980 och för första gången har en region tecknat avtal som bland annat innebär att spetssjukvården koncentreras mer till specifika sjukhus.

Samarbetet stärks mellan länen/regionerna och invånarna får tillgång till varandras vårdutbud. Samtidigt ska resurserna inom sjukvårdsregionen utnyttjas på ett smartare sätt. Ett exempel är cancerområdet. Där har man samtidigt som man jobbat med att standardisera vårdförloppet för alla cancerpatienter, beslutat att urologisk och gynekologisk cancerbehandling ska renodlas och fördelas om.

Regionsjukhuset i Örebro blir huvudbas för vissa urologiska cancerbehandlingar. Uppsala för motsvarande gynekologiska. Det här innebär också att alla patienter i den stora sjukvårdsregionen får tillgång till regionens samlade expertis.

Anders Tollmar från Region Gävleborg har varit processledare för framtagandet av avtalet. Det har föregåtts av många möten och samtal mellan politiker och profession innan det kunde skrivas under.

– Äntligen ett gemensamt avtal och ställningstagande för att vi kan sälja vård till varandra inom regionen. Vi måste helt enkelt använda våra gemensamma resurser för att kunna erbjuda till exempel den bästa cancervården till alla, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson som är styrelseordförande i Region Örebro län

– Vi har haft ”botten upp” i våra diskussioner och nu nått resultat. Det känns mycket bra.

Men innebär inte det att patienter måste resa långt för att komma till vissa sjukhus?

– I vissa fall, ja. Men vi har inte råd att ha högspecialiserad smal vård på sju ställen. Min erfarenhet från den vård som vi nu ger barn som har vissa svåra cancersjukdomar, är att föräldrarna vill ha den bästa vård som går att få i Sverige. Då åker man gärna den extrasträckan, till Uppsala, för att få den. Nästa alternativ är ändå Essen i Tyskland, så… det känns rätt.

Ett annat exempel är hjärntumörer som kommer att opereras i Uppsala, även om diagnoserna görs i Gävle.

Det nya avtalet kommer att öppna för fler gemensamma verksamheter. Avtalet tecknades i september och sträcker sig i första hand fram till 2020, men där tanken är en fortsättning.

Rolf Johnsson