Polisen ska komma närmare

Rolf Sundqvist är ny kommunpolis, men har egentligen haft jobbet i flera år. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

SANDVIKEN I oktober fick Gästrikland kommunpoliser. De ska föra polisen närmare medborgarna. ”Alla vill ha lokal polis. Vi vill jobba lokalt, och allmänheten uppskattar när vi gör det”, säger Rolf Sundqvist.

Han är kommunpolis i Ockelbo, Hofors och Sandviken. Gudhrun Unogård är kommunpolis i Gävle.

– Gävle är så stort att det behöver en egen kommunpolis. Mina tre kommuner är lagom för en person, hade jag färre skulle det bli för lite att göra, säger Rolf.

En kommunpolis samarbetar med kommunerna och diskuterar samhället – problem och brottsförebyggande, till exempel. Tillsammans bestämmer de hur problemen ska motverkas.

– Jag har framför allt kontakt med säkerhetscheferna. Och med folkhälsostrateger, som jobbar drogförebyggande. Jag ska vara tjänstemännens och politikernas länk till polisen.

Polisen i Sandviken har också hängt på ett av Gästrike räddningstjänst projekt, om att förebygga skadegörelse och anlagda bränder genom skolinformation.

– Det har fungerat väldigt bra, anlagda bränderna har minskat ordentligt sedan vi började med det.

Ja, på sätt och vis har Rolf haft det är jobbet i flera år. Det är titeln kommunpolis som är ny.

– Polisen och kommunerna har alltid samarbetat, fast på olika sätt. Generellt har samarbetet fungerat bättre på landsbygden, där man alltid behöver samarbeta, än i storstäderna.

– Nu ska samarbetet formaliseras och fungera på samma sätt överallt, säger Rolf.

Kommunpolistjänsterna har tillkommit som ett av många led i den stora omorganisation, som polismyndigheten påbörjade för ett år sedan. Den har dragit ut på tiden och kritiserats kraftigt av anställda inom polisen.

– Det är en rörig omorganisation inåt. Men vi försöker hålla humöret uppe och vårt arbete utåt påverkas nog inte så mycket.

Ett mål med är att polisens lokala förankring ska bli starkare.

– Nyckelordet är närmare medborgarna. Men när Rikspolischefen pratar om att förstärka den lokala förmågan, menar han nog inte i exempelvis Torsåker, utan snarare i Gästrikland.

Medborgarlöftena som polis och kommun förra året gav till Hofors, Ockelbo och Sandviken är ett led i det arbetet.

I Ockelbo handlar löftena om att arbeta för bättre trafiksäkerhet, särskilt i centrum.

– Kommunen jobbar till exempel med att göra övergångsstället vid Sundsbron säkrare, många kör för fort där. Det handlar också om att minska fortkörning, olovlig körning och rattfylleri i centrum och i byarna.

I Hofors handlar löftena om trafiksäkerhet och om drogförebyggande arbete.

– Förr var det stora problem med droger i Hofors. Det är mycket bättre nu, men många är oroliga för att ungdomar ska börja med droger och vi ska fortsätta förebygga.

Sandviken lovas ökad trygghet i Stadsparken och vid resecentrum. Där sker få brott, men många upplever platserna som otrygga.

– Eftersom det är så lugna ställen verkar det kanske inte som polisens uppgift. Men vi resonerar som så, att det är alltid värdefullt att arbeta med ungdomars trygghet. Trygga ungdomar begår inte brott. Trygghetsarbetet blir på så sätt även brottsförebyggande.

Under förra året startade flera områden i Gästrikland Grannsamverkan mot brott, för att motverka inbrott. Frågan är om polisens omorganisation kommer innebära fler poliser till landsbygden.

– Det tror jag knappast. Då skulle vi behöva bli fler poliser totalt sett, och så verkar det inte bli. Men just grannsamverkan är, enligt Brottsförebyggande Rådet, ett av de mest effektiva sätten som finns att förebygga inbrott.

– De där skyltarna betyder mycket för att hålla kriminella borta, och samverkan handlar helt enkelt om att bry sig om varandra.

En fördel med den förändrade polismyndigheten är, enligt Rolf, områdespoliserna.

– De har vi haft i Gävleborgs län några år här och det funkar jättebra. Människor upplever att de har närmare till polisen, och för oss innebär det en chans att engagera oss mer i samhället där vi jobbar.