Vattenkraft koncentreras till Jädraån

Vattenkraftstationen i Åttersta är en av de stationer som Sandviken sålt för att kunna investera mer i Jädraån.
Textstorlek:

​Sandviken Energi har sålt de fyra vattenkraftstationerna i Åttersta, Åshammar, Uhrfors och Husbykvarn. Anledningen är att vattenkraftsverksamheten ska koncentreras till Jädraån.

Sandvikens kommun har 15 vattenkraftstationer som förvaltas av Sandviken Energis dotterbolag Bångbro Kraft.

Redan för ett drygt år sedan bestämde bolaget sig för att försöka sälja tre av vattenkraftverken, de som ligger i Borrsjöån och Tämnarån.

Precis som vid en vanlig husförsäljning så har det anordnats visningar av stationerna då samtliga intresserade har fått möjlighet att besöka vattenkraftstationerna.

I veckan blev det klart att nya ägare tar över fyra av kommunens vattenkraftstationer. Det handlar om stationerna i Husbykvarn, Åshammar, Uhrfors och Åttersta.

–  Vi säljer fyra vattenkraftstationer med ambitionen att koncentrera vattenkraftsverksamheten till Jädraån samt att frigöra kapital till investeringar, säger Niclas Reinikainen, vd i Sandviken Energi.

– De nya ägarna, två privatpersoner, tar över skötseln och driften av stationerna i dag.

Bakgrunden till försäljningen är att elcertifikatstilldelningen för samtliga kraftstationer hos Bångbro kraft upphörde i januari 2013.

En förnyad elcertifikatstilldelning kan bara fås om betydande förnyelseinvesteringar görs i anläggningarna.

Därför ska Bångbro nu titta på om det går att få ut mer av kraften i de kraftstationer som de har kvar.

Det handlar om tio stationer i Jädraån och en station i Gavelhytteån. Där ska det undersökas var det är bäst att investera för att få ut mest möjliga effekt.

Det är mest troligt att det blir investeringar i en eller flera av de större anläggningarna. Bolaget uppger att det är mest sannolikt att det sker i Kungsfors, Jädraås och Djupdal, men de tittar även på att höja kapaciteten i övriga kraftstationer.

– Kan vi få förnyade elcertifikat så innebär det en extra intäkt utöver elförsäljningen. Det här är en möjlighet vi har som producenter av förnybar el, säger Niclas Reinikainen.

Satsningen görs långsiktigt för att öka produktionen av förnybar el i koncernen.