Chefer stöder kritiserat jourförslag

Ambulanspersonalens tid på jobbet ska räknas om, så att personalen kan jobba fler timmar i veckan och få mindre ersättning för det. Foto: Thinkstock
Textstorlek:

LÄNET Region Gävleborgs kraftigt kritiserade förslag att ändra ambulanssjukvårdarnas arbetstid till jourtid står fast. I ett öppet brev uttrycker verksamhetsschefer sitt stöd till förslaget.

Förslaget går ut på att ambulanspersonalens nattjobb, mellan klockan elva på kvällen och sju på morgonen, ska räknas som jourtid istället för aktiv arbetstid. Det innebär att personalen får jourersättning när de inte är på utryckning. Regionen skriver att personalen i nuläget har ”återhämtningstid med vila och sömn största delen av arbetstiden med fullt betalt”.

I en uppmärksammad debattartikel i Arbetarbladet, vänder sig Marit Eriksson på ambulansen i Sandviken mot att beredskapen på natten ska räknas som jourtid. ”Varje natt ligger jag och väntar på att larmet ska gå, på 90 sekunder ska jag vara påklädd och redo för att sitta ute i bilen”, skriver hon.

Angående debatten om förslaget skriver Region Gävleborg: ”Engagemanget för verksamheten är bra, hängivna medarbetare är helt nödvändigt inom hälso- och sjukvård. Det ligger i allas intresse att tillvarata det.”

När ambulansen rycker ut ska personalen få övertidsersättning. Men personalens lön ska inte styras helt av hur många som blir sjuka eller råkar ut för olyckor på nätterna.

Regionen skriver om det nya sättet att räkna arbetstid: ”På detta sätt frigörs arbetstid enligt både arbetstids- och arbetsmiljölag. För den enskilde medarbetaren handlar det om ungefär 3 timmar i veckan.”

Regionen vill att personalen ska jobba de tre timmarna på dagtid. Det ska underlätta vidareutbildning, förbättra omhändertagandet och användandet av skattemedel, samt göra att personalen inte behöver jobba lika mycket övertid som i dag, enligt regionen. Ambulanspersonalen ska alltså vara på jobbet på natten lika mycket som tidigare, och ytterligare tre timmar dagtid. Men förändringarna i sättet att räkna arbetstiden innebär att de får mindre övertidsersättning.

Fackliga förhandlingar pågår och riskerna med förslaget analyseras.

Enligt Region Gävleborg ska förslaget med jourtid innebära en besparing på 4,5 miljoner kronor per år.

De skriver att det är nödvändigt när den medicinska utvecklingen får kostnaderna att öka mer än intäkterna.

I förra veckan berättade Region Gävleborg att verksamheten gick 55 miljoner kronor plus under 2015. Det var tionde året i följd som regionen kunde redovisa överskott. Men i år kommer de att behöva spara 80 miljoner kronor. Det ska ske genom många små besparingar, skriver Arbetarbladet. Jouren för ambulanspersonal är ett av förslagen som ses över. Dessutom ska kostnaderna för läkemedel ska sänkas, och personalförmåner som fikabröd och fruktkorgar granskas.