Gamla pelargoner lyfts fram

Textstorlek:

​I snabb takt kommer nya pelargoner som övertrumfar varandra i färg och blomprakt. Men nu är det de gamla sorterna som gäller. 100-åriga pelargoner saluförs nu för första gången.

Under perioder har det varit otänkbart att köpa nya pelargoner. Att ta sticklingar har varit enda sättet att komma över nya blommor till köksfönstret. På så sätt har de gamla sorterna levt kvar och fått spridning.

Två av de gamla livskraftiga sorterna kommer att finnas i handeln i vår och lyfts fram som historiskt intressanta kulturväxter. De är de första krukväxter som som fått märkningen Grönt kulturarv.

Bakom varumärket Grönt kulturarv står Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Programmet för odlad mångfald, POM. Syftet är att lansera och få ut odlingsvärt växtmaterial inom olika växtkategorier. De olika växterna ska ha nått en viss ålder och ha en väl dokumenterad historia. Sorterna ska vara framtagna i Sverige eller ha kommit fram spontant och ha egenskaper som är värda att bevara.

Märket har funnits sedan 2012 och hittills har bland annat ett tiotal perenner, tre rosor, tre sorters humle och tiotalet äppelsorter lanserats. Flera av sorterna kommer ut i handeln för första gången nu i vår. Bland dem de gamla pelargonsorterna Drottningminne och Karna.

Drottningminne är en färggrann släktklenod som kommer från gården Drottningminne i Jämtland. Den har funnits på gården sedan 1930-talet och hade sina fasta platser i österfönstret i köket och i söderfönstret i kammaren. Den här sorten har gått i arv i tre generationer. Nuvarande generation har alltid två–tre exemplar för att vara säker på att den ska leva vidare. Blomman en zonalpelargon med halvfyllda cerise blommor med en svagt mörkare zon och stråk av ljusa penseldrag i mitten. Den har kraftigt växtsätt och är rikblommande.

Karna är också en zonalpelargon. Den har vita halvfyllda blommor som skiftar i grönt. Bladen är mörkt gröna med en tydlig mörkare ring. Karnas historia går tillbaka till Västra Torp i Skåne och början av 1900-talet. Den har fått namn efter den första kvinna som tog hand om den. Hon hade sin pelargon på glasverandan på sommaren och i den svala salen på vintern. Hur och exakt när hon fick blomman är oklart men det är troligt att hon hade den redan vid 1900-talets början och hennes barn och barnbarn har sett till att sorten finns kvar.