200 elever till Rabo

Majoriteten av vuxeneleverna som flyttar in på Rabo på måndag går Sfi-utbildning. Övriga är främst Särvux och Komvux grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

I samband med renoveringen av Perslundaskolan fick eleverna flytta till Raboskolan.

Raboeleverna fick i sin tur flytta till skolorna i Gäveränge och Åbyggeby. Efter jullovet flyttade eleverna tillbaka till Perslunda och Rabo skola blev tom.

Till nu.

– Vi flyttar in den här veckan, säger Maria Ax, tillförordnad rektor för Vuxenutbildningen.

– Vi tyckte vi hade fått så generösa lokaler när vi hade invigning i Skånegården i december 2012. Redan under 2013 började ökningen av elever och vi blev snabbt trångbodda.

För att få plats för alla elever lånas lokaler i intillliggande Missionskyrkan och på Gläntan.

– Sfi har vuxit mest och snabbast. Förra året flyttade 135 personer till Ockelbo och hittills i år har 26 personer valt att flytta hit. Det gör att vår verksamhet exploderar.

– Många som kommer är lågutbildade och blir kvar länge i systemet. Först på Sfi och sedan vidare till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, förklarar Maria.

Den här veckan har eleverna varit sportlovslediga eller haft hemuppgifter. På så sätt har personalen fått tid till att packa och flytta.

– Var och en packar sina saker och AME hjälper oss att köra kartonger och utrustning. En flyttfirma flyttar alla möbler.

– Vi flyttar in i hela skolan, utom slöjdlokaler och gymnastiksal.

– Nu får vi många riktiga klassrum och en del fasta grupper får egna rum. Bland annat Särvux och Alfagruppen för analfabeter får egna rum.

En del ämneslärare får också eget klassrum så att man kan anpassa klassrummet och ha allt material på plats. Totalt handlar det om 10 klassrum och ett stort antal grupprum.

Inför inflyttningen har ytskikten fräschats upp. Ny färg och en del nya mattor har kommit på plats.

– Det kommer att krävas mer renovering och ombygnad senare. Bland annat nya dörrar och handikappanpassning.

Personal från Åmek har varit på plats och grovstädat och fräschat upp inför nystarten på måndag.

Eleverna får eget uppehållsrum med bland annat kaffemaskin. I matsalen serveras inte lunch, men det kommer att finnas mölighet att värma matlådor.

– Kanske kan Gläntan göra mackor och komma upp med till oss, inget är bestämt än och tyvärr har vi inte möjlighet att ha ett eget kafé.

Maria Ax är nöjd med att all verksamhet nu samlas på samma ställe igen. Närheten till Gläntan är också bra.

– Många elever har halva dagen hos oss och halva dagen på Integration på Gläntan.

– Nu får de närmare och slipper gå genom hela byn mellan verksamheterna.