Förtur till bostad skärps

Textstorlek:

Att flytta till Gävle och jobba har blivit svårare. Samhällsbyggnadsnämnden har skärpt reglerna för vem som kan få förtur till bostad, efter att ha skaffat ett arbete i stan.

Den som bor långt från Gävle och skaffar ett jobb i stan, kan ansöka om att få gå förbi Gävleborna, i det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarnas bostadskö.

Det kallas näringslivsförtur och sedan den 1 mars har det blivit svårare att få ansökan beviljad. Tidigare har det räckt med en anställning på 75 procent. Numera måste man ha skaffat en heltidsanställning för att få gå förbi kön. Anställningen måste vara minst sex månader lång. Man måste också ha minst sex månader kvar av anställningen, när ansökan kommer in till kommunen.

Det går inte att ha fått vilket jobb som helst heller, för att få passera kön. Jobbet i Gävle måste räknas som bristyrke i kommunen.

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer vilka yrken som är bristyrken. I deras senaste prognos för de kommande åren, lyftes vård och motorer fram som branscher där det kommer att behövas mycket nyanställningar.

Lärare, apotekare och socialsekreterare pekades ut som några av de yrken som kräver högskoleutbildning, som i framtiden kommer att ha brist på folk.

För förturen till bostad krävs också att att man bor minst 12 mil från Gävle.

Reglerna skärps också för arbetsgivarna, som vill att deras nyanställda ska få bostad i stan. De ska kunna visa för kommunen att de inte har obetalda skatter och arbetsgivaravgifter.

Det har också tillkommit regler för hur många nyanställda per företag och år, som kan få förtur i bostadskön.

Den som får sin ansökan om näringslivsförtur beviljad erbjuds en lägenhet inom tre kilometer från arbetsplatsen.

Anledningen till att kommunen skärpt reglerna är att det blivit svårt för kommuninvånare att hitta bostäder att hyra.

– Beslutet att ändra kriterierna gör vi för att skapa en bättre -balans mellan dem som flyttar hit och dem som redan bor här. De kriterier vi har idag är för generösa för de som flyttar hit, säger Elisabet Jonsson som är förvaltningschef på Samhällsbyggnad Gävle, i ett pressmeddelande.

I höstas rapporterade Gefle Dagblad att Gävle kommun var mest generös i landet med att bevilja ansökan om förtur.

Sandvikens kommun har också näringslivsförtur i kön till Sandvikenhus bostäder. Där räcker det att bo utanför kommunen och kunna uppvisa ett anställningsintyg. Men man får inte ett erbjudande om lägenhet utan får söka den själv, men förtur i form av köpoäng motsvarande tre års kötid.

Man kan också få förtur i Gävles bostadskö om man behöver flytta av medicinska skäl.

Den som har synnerligen ömmande särskilda skäl kan också få förtur. Exempel på sådana skäl är om man är utsatt för kvinnofridsbrott eller misshandel, har varit med om en traumatisk händelse hemma, eller om man har en funktionsnedsättning och blir ensam, och behöver flytta närmare anhöriga i Gävle.

I de fallen behövs intyg från myndigheter eller läkare.