Högskolan spar energi åt företag

80 företag i länet får hjälp av forskare från Högskolan att se över sin energianvändning. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

​För första gången ska forskare från Högskolan i Gävle hjälpa företag i Gävleborg att spara energi. Arbetssättet har aldrig testats i Sverige men erfarenheter från Schwez och Tyskland visar att det finns stora besparingar att göra.

– Det kan handla om att man ändrar på rutiner för drift av utrusning eller till exempel -sänker trycket på tryckluft och tätar läckage, åtgärder som inte kostar någonting, säger Patrik Thollander, docent i energi-system vid Högskolan i Gävle.

– Det kan förstås även handla om nyinvesteringar.

Projektet där forskarna ska samarbeta med små och medelstora företag startade i somaras och ska pågå under tre år.

Genom att bilda nätverk och träffas i grupper ska forskare och företagare komma fram till lösningar för att spara energi.

Tio nätverk med totalt 80 företag planeras. En lärare, doktorand eller forskare från Högskolan ansvarar för varje grupp.

Just nu söker projektet fler företag som deltar. Enligt Patrik Thollander behövs 20-30 företag till i alla kommuner i länet.

De första nätverksträffarna har just hållits och i veckan som kommer startar träffar i bland -annat Ljusdal, Söderhamn och Hudiksvall.

– Vi ser verkligen fram emot att träffa de här företagen, säger Patrik Thollander.

– Vi kommer inte bara för att lära dem, utan vi tror att vi kan komma att få mycket tillbaka från företagen i form av knowhow.

– Vi som forskare jobbar ju med vad som är det bästa valet av teknik. Men vi är sällan eller aldrig med i själva implementeringsprocessen och forskar kring hur detta sker. Det finns knappt något publicerat kring de här frågorna.

Under de närmaste månaderna ska samarbetet och nätverken vara igång över hela länet.

– Vi börjar med en energikartläggning och en långsiktig energistrategi utarbetas. Sedan får företagen hjälp av forskare och erfarna energiexperter med implementeringsarbetet.

En studie gjord på små och medelstora företag i Gävleborg visar att den potentiella -besparingen av att göra en energianalys, bedömdes till 30 procent.

Då var 10 procent operativa åtgärder och 20 procent var -teknikåtgärder, investeringar i kostnadseffektiv ny teknik.

Projektet är ett samarbete mellan högskolan, företagen, Tillväxtverket och Regionförbundet.