Längre till besluten?

Textstorlek:

Samverkan, starkare ekonomi och samhörighet ska finnas i de nya storregionerna. Men först ska Sverigekartan ritas om.

Gävleborgs förra landshövding, Barbro Holmberg, har tillsammans med centerpartisten Kent Johansson fått i uppdrag att göra den nya regionala indelning.

Nu har de gjort ett förslag där Sverigekartan ritas om från dagens län och regioner till sex storregioner.

Enligt förslaget ska regionerna se ut så här:

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland = Norrland

Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland = Svealand

Stockholm och Gotland = Stockholmsregionen

Västra Götaland, Halland och Värmland = Västra Götaland

Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg = Östra Götaland

Skåne och Blekinge = Sydregionen

Gävleborg hamnar alltså i den norra delen av Svearegionen.

Vi går från nuvarande tio kommuner till totalt 64 -kommuner med totalt 1,7 -miljoner invånare.

Att dela in Sverige i nya regioner har pågått i årtionden.

Hittills har ingen lyckats med ett förslag som nått hela vägen, men länsstyrelser, kommuner, landsting och myndigheter har länge varit ganska överens om att en ny indelning behövs.

På flera håll har redan nya större indelningar gjorts. Västra Götaland var först att bilda storregion, Polisen har just delats in i nya regioner och sjukvården är redan uppdelad i sex sjukvårdsregioner i landet.

Utgångspunkten i reformen är att Sverige i framtiden ska bestå av färre län och landsting.

Det betyder färre landstingskontor och färre politiker och landshövdingar. Men det betyder också en risk att viktiga beslut tas längre från människorna som berörs.

Nuvarande administrativa gränser ska rivas och mer jämnstarka regioner ska skapas.

Tanken är framför allt att storregionerna ska göra att varje område blir ekonomiskt starkare med en större folkmängd.

Den kanske främsta anledning till att det behövs är att kostnaderna för vård och omsorg -stiger snabbt.

När allt fler blir allt äldre krävs nya sätt att finansiera och samordna välfärden.

Idag är flera landsting så små att de inte klarar det på egen hand.

Regionerna ska bland annat ta över rollen som huvudmän för sjukvården och det ska finnas ett regionsjukhus. Det mest troliga är att det i vår region blir Akademiska sjukhuset i Uppsala som redan är ett ledande sjukhus.

Troligt är också att sjukhusen inom storregionerna måste specialisera sig på olika saker och det görs redan inom nuvarande sjukvårdsregioner.

Inom regionerna ska det samarbetas och samverkas kring utbildning, arbetsmarknad, transporter och annan infrastruktur. Regeringens önskemål är att varje region ska ha en gemensam identitet med en känsla av samhörighet bland regioninvånarna.

Det har alltid varit en utmaning i Gävleborg där fler hälsingar än gästrikar känt sig som norrlänningar.

Därför har en delning av länet diskuterats, men så ser det alltså inte ut i det här förslaget.

Förslaget som Barbro Holmberg och Kent Johansson presenterade förra veckan är en startpunkt för fortsatta diskussioner.

I alla kommuner, landsting och län ska både politiker och tjänstemän tycka till innan arbetet går vidare.

Just idag, fredag, hålls en första genomgång av förslaget i Gävleborg.

Region Gävleborg har samlat politiker och tjänstemän från länets alla kommuner i Gas-klockorna i Gävle.

Representanter från bland annat Företagarna, Svenskt Näringsliv, Mellansvenska -Handelskammaren och Hög-skolan finns också med under dagen.

– Tanken är att samla en ordentlig bredd från regionen för en presentation av hela förslaget, säger Region Gävleborgs presschef Anders Nordlund.

Under dagen går Håkan Brynielsson från Sveriges kommuner och Landsting igenom förslaget och Dan Hjalmarsson går igenom SKLs analyser och utmaningar som kommer med nya större regioner.

Nuvarande förslag ska nu diskuteras i och mellan de -föreslagna regionerna. Sedan fortsätter utredarna sitt arbete med storregionsförslaget.

Senast i augusti nästa år ska ett färdigt förslag presenteras för regeringen och indelningen ska genomföras senast 2023, men enstaka regioner kan komma igång redan 1 januari 2019.

Agnetha Brolin