Nu byggs Europas första elväg

I början av veckan sattes barriären för anläggningsarbetet upp. I juni ska stolpar och elledningar vara på plats för invigning och demonstration av världens första elväg. Foto: Agnetha Brolin​
Textstorlek:

SANDVIKEN/HILLSTA Nu är det igång, bygget av Europas första elväg på allmän väg.

– Testanläggningar finns redan och det här är enda tekniken hittills som går att köra på allmän väg. Bara Los Angeles är före oss med samma system, säger Magnus Ernström som är projektägare hos Region Gävleborg.

Det första som byggs för elvägen är en barriär som delar av den tvåfiliga vägen mellan Hillsta och rastplatsen på E16 mellan Kungsgården och Sandviken.

– Hur trafiken fungerar är en av många saker vi ska analysera. Det kommer att bli smalt, trångt och begränsad hastighet under byggtiden och det kommer att ge de största störningarna för trafikanterna, tror Magnus Ernström och lovar att vägen ska vara tvåfilig igen i juni.

Drygt tre månader ska det ta att montera stolpar och kontakt-ledningar över det högra körfältet på vägen. Den 22 juni ska den flexibla elvägen vara klar för invigning.

Ledningarna kommer att löpa i luften på samma sätt som över järnväg. Magnus Ernström beskriver systemet som ett lågspänt spårvagnssystem.

Lastbilarna som ska köra på sträckan har en påbyggnadsutrustning (strömnedtagare) ovanpå hytten.

När bilen kommer till elvägen hissas strömnedtagaren upp mot den strömförande tråden och bilen kan gå på el istället för exempelvis diesel.

När bilen lämnar tråden fälls påbyggnadsutrustningen ner och bilen går på ”vanligt” bränsle igen.

Vägavsnittet med luftledningar kan användas av alla bilar, precis som vanligt.

Varför byggs elvägen just här?

– Det är en lagom bökig väg och ett bra läge. Mellan Gävle hamn och Borlänge finns mycket tung industri som behöver utveckla transporterna.

– Och så ligger den bra till för folk som vill komma hit och titta eftersom det är motorväg hela vägen från Arlanda.

I juni börjar körningarna. Två olika hybridlastbilar utrustade med strömnedtagare kommer att köra på sträckan under en vecka varje månad.

Ingenjörer från systemutvecklaren bemannar anläggningen när den körs i skapt läge.

– De åker från Tyskland och därför är planen att köra intensivt en vecka i månaden.

Till hösten ansluter ett åkeriföretag från Avesta.

– De har mycket transporter på den här sträckan och har köpt en bil med påbyggnadsutrustning.

Magnus Ernström menar att intresset för elvägen är stort och att många organisationer och företag är inblandade i projektet.

Idén med projektet är att skaffa mer kunskap för att eventuellt gå vidare med utveckling och utbyggnad av klimatsmarta elvägar.

– Det här är ingen teststräcka utan vi kan demonstrera riktig trafik i riktig miljö. Utifrån det kan vi göra en mängd analyser.

Elvägsprojektet pågår till och med 2018 och finansieras av Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova och näringslivet.