TIF växer med VIP-inbjudna

Torsåker IF med ordförande Birgitta Osmund Eriksson i spetsen vill fortsätta utveckla sin organisation så att fler kan göra mindre när föreningen ska byggas för framtiden. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

TORSÅKER – Vi behöver vara fler, säger Torsåkers IFs ordförande Birgitta Osmund Eriksson när hon välkomnar föreningens nya medarbetare till en VIP-kväll.
– Om vi blir fler kan alla göra mindre när vi gör bra saker för bygden.

Idrottsföreningen i Torsåker har bestämt sig för att stärka föreningen inför framtiden.

Flera tydliga mål har satts upp, bland annat att engagera fler som hjälper föreningen på olika sätt.

– Vi har delat in föreningen i olika arbetsgrupper och tanken var att varje grupp skulle plocka in sina egna medarbetare.

– Men där nådde vi inte ända fram, säger Birgitta Osmund Eriksson som tillsammans med styrelsen tog sig en funderare på hur de skulle nå ut till fler.

När de körde fast tog de kontakt med Urban Ivarsson som är föreningsutvecklare på Gästriklands fotbollsförbund och Sisu.

Styrelsen fick i uppdrag att föreslå personer som inte redan är engagerade och motivera varför de behövs i verksamheten.

– Vi fick en lista på 60 nya namn, berättar Birgitta.

Den som hade kommit med förslaget fick nu i uppgift att personligen bjuda in de här personerna till en VIP-kväll med Torsåkers IF.

Mer än hälften av alla VIP-inbjudna kom till träffen i Bygdegården i veckan.

Många av dem tecknade sig för en eller fler arbetsgrupper.

Birgitta Osmund Eriksson förklarar tydligt att man inte binder upp sig för livstid eller flera pass varje vecka.

– Kan man vara med en enda gång är det bra för oss.

– Man kan hjälpa till i kafeterian en dag, eller hjälpa till med bygdemarknaden, eller vara med och måla staketet en dag.

– Föreningen är mycket mer än fotboll och vi har många olika typer av uppgifter. Så alla behövs.

– Se det som en chans att vara en del i ett större sammanhang.

Uppmaningen kom från Urban Ivarsson som tog vid och berättade för VIP-gästerna om framtidens föreningsliv.

– Många hör av sig till oss och vill höra hur andra jobbar. En del får inte ihop en styrelse, andra vill ha annan hjälp.

– Alla slags föreningar upplever ett ökat omvärdstryck som påverkar förutsättningarna.

Han berättar om fyra trender som just nu utmanar föreningarnas sätt att arbeta.

Det är Riksidrottsförbundet som är trendspanare och som sammanfattat de fyra trenderna i en rapport om föreningarnas framtid.

Den första trenden handlar om att föreningar blir allt mer kommersialiserade när gränsen mellan det ideella och näringsverksamhet blir mer vag. För föreningarna kan det handla om att sälja tjänster till medlemmar eller andra.

– Man ger mer till dem som vill ha mer och man tar betalt för det.

Trend nummer två handlar om en ökad individualisering inom kollektivet. Ökat bekräftelsebehov och vilja till självförverkligande påverkar hur man vill träna och vilken förening man väljer.

– Ungdomarna vill träna på sitt sätt när de själva vill. De hoppar av när föreningen kräver träning tre gånger i veckan för att få vara med i laget.

– Därför väljer fler att träna på gym och andra individuella aktiviteter idag.

Den tredje trenden handlar om ett ökat behov för föreningar att vara profilerade och tillgänglig både fysiskt och virtuellt, exempelvis på sociala medier.

I den fjärde trenden beskrivs utmaningen att möta förändringarna i befolkningssammansättningen.

– Fler äldre, färre ungdomar, urbanisering och fler människor från andra kulturer kräver att föreningarna hänger med. Inte minst föreningarna på landsbygden, menar Urban.