Dagmammor får fortsätta

Ewa Eriksson och Anna-Lena Bergman får fortsätta som dagbarnvårdare i Norrsundet. Foto: Arkiv
Textstorlek:

Norrsundet Dagbarnvårdarna i Norrsundet blir kvar, sedan föräldrarna skrivit in barnen i kö. Nu förklarar verksamhetschefen hur arbetet med den pedagogiska omsorgen gått till.

För två veckor sedan berättade Gästriklands Tidning om föräldrarna i Norrsundet, som kämpade för att få behålla ortens dagmammor.

Sedan dess har tidningen sökt kommunen för en kommentar. Nändordförande och förvaltningschef på Utbildning hänvisade till Camilla Larsson, chef för förskolan, som inte svarade.

I förra veckan meddelade föräldrarna i Norrsundet att dagmammorna blir kvar. Angående det hänvisar Camilla Larsson till Karin Nordkvist, verksamhetschef för dagbarnvårdarna.

–När beslutet fattades hade dagbarnvårdarna i Norrsundet inte barn så det räckte. Men när beslutet kom fram, visade det sig att det fanns barn som inte var inskrivna i kön, förklarar Karin Nordkvist.

– Tidigare syntes inte behovet, men nu när föräldrarna har skrivit in barnen kan vi se det.

Enligt det första beslutet skulle tolv av kommunens 42 dagbarnvårdare sluta den sista juni. Det var ett tjänstemannabeslut för att klara en minskad budget.

De tolv finns i Norrsundet, Björke, Bomhus, Brynäs, Forsbacka, Ytterharnäs och Västbyggeby.

– Det fanns olika anledningar till varje val. Det här är inget som väljs godtyckligt och vår verksamhet är komplex.

– Men i Forsbacka blir dagbarnvårdarna kvar. Problemet där var att två i Västbyggeby ville sluta.

Dagbarnvårdarna är organiserade i grupper om tre. De vikarierar för varandra vid semestrar, sjukdom och kompledighet.

– När de slutar Västbyggeby, skulle Forsbacka bli utan vikarier. Men nu har jag fått tillåtelse att anställa i Alborga, så Forsbacka kan vara kvar.

På Brynäs var barngrupperna för små, så där försvinner dagbarnvårdarna. I Bomhus kommer tre att sluta, när en går i pension och en byter jobb.

– Då blir inte gruppen som är kvar hållbar.

I Ytterharnäs var barnen hos dagbarnvårdaren på väg att börja förskolan. Inga barn stod i kö.

– Det är ju så i våra områden, barnen växer upp. Och vår personal kan inte ta sina hus och flytta dem dit barnen finns.  Men det är ingen som blir av med jobbet. Personalen blir omplacerad inom kommunen.

Barnen som blir utan dagmamma får flytta på sig.

– De får önska platser hos andra dagbarnvårdare eller på förskola, förklarar Karin Nordkvist.

– Och eftersom de redan har en plats i omsorgen, som försvinner nu, får de förtur till platserna de önskar.