Kämpar för dagmammorna

Norrsundets föräldrar och dagbarnvårdare kämpar för att ändra kommunens beslut. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

Norrsundet Tolv av Gävle kommuns 42 dagbarnvårdare försvinner i sommar. Norrsundet kan bli helt utan dagmammor. Men föräldrarna går samman för att få ha dem kvar.

1 juli blir Björke, Bomhus, Forsbacka, Norrsundet, Ytterharnäs, Västbyggeby och Brynäs södra utan dagbarnvårdare.

För Ewa Eriksson och Anna-Lena Bergman, som är dagmammor åt åtta barn i Norrsundet, var kommunens beslut en chock.

– Alla 42 dagbarnvårdare kallades till stormöte. Där lästes en lista med tolv namn upp och så fick vi gå till ett annat rum. De gjorde det helt bakvänt, säger Ewa.

Samtidigt skickades information till föräldrarna per post. Efter det har kommunens förklaringar varit knapphändiga.

– De hänvisar till budgeten, det pedagogiska och att det är för få barn i grupperna. Men det pedagogiska är vi nöjda med och det blir ju fler barn i Norrsundet, inte färre, säger Camilla Wahlström.

Tomas Hartikainen, ny förvaltningschef på Utbildning i Gävle, förklarar att kommunen bedömer att behovet minskat. Och så räknas budgeten på ett nytt sätt.

– Det här är ett rent verkställighetsbeslut, som tjänstemännen fattat enligt politikernas budget. Modellen för budgetarbetet förändras ständigt, säger han.

Att det finns fler privata barnomsorgsalternativ, om än inte i Norrsundet, spelar in.

Men framför allt har kommunen anpassa fördelningen mellan dagbarnvårdare och förskola -efter riksgenomsnittet.

– I riket har den pedagogiska omsorgen minskat med 30–40 procent de senaste åren. Gävle bibehöll sin nivå länge, men anpassar sig nu. Den pedagogiska omsorgen är behovsstyrd.

– Men det är bättre att fråga chefen för förskolan. Jag jobbade inte här när beslutet fattades.

Gästriklands tidning har sökt förskolechefen Camilla Larsson och utbildningsnämndens ord-förande Evelyn Klöverstedt via telefon, mail och sms utan att få svar.

I ett mail till Veronica och -Mikael Östblom skriver Evelyn Klövstedt att det är hennes -bestämda uppfattning att föräldrarna fått diskutera förändringen med Camilla Larsson.

Det har de inte fått.

Familjen Östblom har begärt att få läsa protokollet från mötet där beslutet fattades.

– Vi vill veta om de gjort en risk-analys, hur urvalet av dagmammor gjorts, om de tittat på demografin. Men vi har bara fått ut en sammanfattning av bakgrunden, trots att protokollet är en offentlig handling, säger Veronica.

Enligt Tomas Hartikainen beror detta på ett missförstånd inom kommunen.

– Mailet gick till flera personer, och det fanns antaganden om vem som skulle skicka handlingarna. Så det blev inte gjort.

På torsdagskvällen ordnade kommunen ett dialogmöte med föräldrar om förändringarna.

I Norrsundet bjöds varken -föräldrarna eller dagbarnvårdaren Anna-Lena Bergman in, men de fick nys om mötet ändå.

– Varför har de informationsmöte utan att bjuda in oss?

Enligt Tomas Hartikainen var mötet riktat till Forsbacka.

– Nämndens ordförande har ordnat mötet sedan hon uppvaktats av föräldrar i Forsbacka. Jag ska vara med och representera förvaltningen.

Barnen har erbjudits plats på förskola eller hos dagbarnvårdare i Bergby.

Dagbarnvårdarna har kvar sina tjänster i kommunen.

– Så de sätter inte ut oss på bar backe. Men det känns snopet, för ingen av oss hade tänkt sluta.

Camilla Wahlström driver en namninsamling för att dagmammorna ska bli kvar, och tänker kämpa vidare.

– Att ha barnen hos dagmamma är personligt och tryggt. Jag måste tro att vi kan få kommunen att ändra sig, säger hon.

– Men det har väl gått prestige i det här nu. De kan bli svårt att få dem att erkänna att de gjort fel, säger Mikael Östblom.