23 projekt i Jädraås får dela på en halv miljon

Christer Lundquist är ordförande i byrådet som har fördelat 551  069 vindkraftskronor. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

Jädraås Bättre broar, billigare skolbuss och flera byggnationer. När byrådet i Jädraås delar ut bygdepengen från vindkraftverken, innebär det många satsningar för livet på landsbygden.

Av intäkterna från de 41 vindkraftverken i Jädraås, får byn ungefär 0,2 procent i bygdepeng.

I år landade bygdepengen på 551 096 kronor, nästan 39 000 mer än förra året.

Till byrådet har det kommit 29 ansökningar om att få ta del av pengarna.

De sökta beloppen uppgick till totalt 1 734 364 kronor.

Det innbär att alla -ansökningar kunde inte beviljas. Dessutom fick de flesta lägre belopp än de ansökt om.

Byrådet har fördelat pengarna på 23 projekt, med 80 000 kronor som det högsta bidraget och 2 000 kronor som det lägsta.

Jädraås-Ulftorp vägförening får mest pengar.

De ska bygga en bro vid Gammelboning och utföra andra -underhållsarbeten på väg.

Jädraås byggnadsförening ska renovera Folkets hus, och får del av bygdepengen till det arbetet.

Byrådet själva får en hel del pengar att röra sig med, för de har mycket att göra.

De ska bland annat delta
i Landsbygdsriksdagen och göra underhållsarbeten på byggnader och badplats.

När Folkteatern Gävleborg åker till Jädraås med föreställningen Framtiden i mig den 18 maj, gör Byrådet en helkväll av det.

– Vi tänker oss att vi bjuder Jädraåsborna på biljetten, och på en enklare måltid, säger Christer Lundquist.

Jädraås AIK får ekonomiskt stöd till att bygga om ett garage, till fotbollen och till att jobba med integration.

Nytt för i år är att barnomsorgen får en del av bygdepengen.

På så sätt hoppas byrådet göra det lättare för barnfamiljer att bo i Jädraås.

Föreningen Jädraås-Tallås järnväg får pengar dels till att sätta upp de nya bruna vägmärkena, dels till att köpa in fönsterglas till en tågvagn som renoveras.

Kjellas mack får pengar av serviceskäl, så att den kan ha längre öppettider.

Byföreningen i Ivantjärn ska använda sin del av bygdepengen bland annat till underhåll av badplats och bystuga.

Gammelbonings fritidsklubb får pengar till flera projekt, bland annat åtgärder som de ska utföra vid badet.

Björnmossens jaktlag får stöd till vindskydd och andra projekt.

Pengar för att utföra blandade projekt går också till Ivantjärns vägförening och Jädraås fiskevårdsförening.

Byrådet kommer också att -administrera ett bidrag till busskort, för barn som bor i byn och går i skola i Järbo.

Det är också nytt för i år, och ska underlätta för familjerna
i byn. I bästa fall hjälpa inflyttningen på traven, hoppas Jädraås byråd.

Mindre bidrag delas ut till -Erskines Skogsbyförening, Jädraås PRO, Kulturföreningen Jädraås konst, Gammelbonings bygdegårdsförening och Ockelbo -skoterklubb.