Askar blir lindar i Axmar

De höga asparna som en gång ledde upp mot slottet ska nu bytas ut mot lindar. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

AXMAR BRUK Askarna i slottsallén blir lindar och gula villan blir vitt.
Satsningarna på Axmar bruk som kulturreservat fortsätter i sommar.

Sedan Axmar bruk blev kulturreservat 2011 har området kostats på.

Bruksepokens minnen ska göras tydligare med ny skyltning, upprustning av byggnader och -renovering av park och vatten-vägar.

Nu drar arbetet igång för -säsongen. Föreningen Hyttan har sin första arbetsdag i morgon -lördag och sköter det löpande -underhållet och gör punkt-insatser i samråd med bland annat länsstyrelsen.

Större jobb görs av entrepre-nörer och hantverkare och be-kostas av statliga bidrag.

Inför sommaren har en inventering av träden i parken gjorts och den visar att de flesta stora lövträd är från tiden då det nya järnbruket anlades på 1860-talet.

Det ser illa ut för många av träden, hela 87 träd bör tas ner. För fem träd är fallrisken akut.

Redan i sommar ska huvud-allén restaureras. Den ledde upp till slottet som revs 1970.

Idag finns bara balustraden till entrén kvar.

De 150 år gamla askarna ska bort. Eftersom det inte finns -något sätt att stoppa asksjukan väljer man att byta ut askarna mot lindar.

En gångväg genom parken har redan stakats ut och ska göras mer tillgänglig för rullstolar och barnvagnar. Gräset tas bort och vägen packas och görs hård med grus.

Slingan kommer att gå runt dammen och flera sittplatser med bänkar och bord finns redan utmarkerade.

Även runt hyttan görs gång-stigar mer lättillgängliga.

Fönstren på gula villan, som brukar vara sommarkafé under juli, håller på att renoveras.

Föreningen hoppas hinna få klart för ommålning av hela huset redan i sommar. Den gula villan kommer då att bli den vita villan.

Visionen är att så småningom flytta kaféet till orangeriet och eventuellt kombinera det med andra verksamheter.

Föreningen väntar också på besked om man lyckas bli Årets industriminne 2016.

Utmärkelsen delas ut av -Svenska industri-minnesföreningen för att uppmärksamma ”lovvärda in-satser för att bevara, bruka, -gestalta och förmedla det industriella kulturarvet”.

FAKTA AXMAR

När det nya järnverket anlades på 1860-talet hade järnhanteringen redan pågått i mer än 200 år.

Där det gamla industriområden låg gjordes en engelsk park med trädgård, promenadvägar och spegeldammar. Mitt i parken byggde en stort hus som allmänt kallas slottet.

Efter många års förfall revs slottet 1970.

Sedan 2008 ägs och förvaltas Axmar bruk av Föreningen Hyttan.