Färre larm, fler dödsfall

Den blöta sommaren 2015 innebar färre bränder i skog och mark. Det kan ligga bakom att det blev relativt få räddningsinsatser. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

GÄSTRIKLAND 244 anställda, varav 229 män och 15 kvinnor, genomförde 1988 räddningsinsatser under förra året. Det är färre än vanligt, men fler bränder får dödlig utgång. 

Och det är fler som dör i trafiken och i drunkningsolyckor än förra året, enligt Gästrike räddningstjänst årsredovisning.

De flesta av räddingsinsatserna, 558 stycken, var utryckningar på larm som utlösts automatiskt.

326 insatser rörde om trafikolyckor och 278 var utryckningar i väntan på ambulans.

Brandstationen i Gävle gjorde ungefär 900 insatser. Sandviken gjorde strax över 300.

Båda de stationerna är bemannade dygnet runt. Stationen Skutskär genomförde omkring 150 insatser.

Deltidsstationerna i Hofors och Bergby genomförde ungefär 100 insatser var. Ockelbo och Storvik hade 80-90 utryckningar var, Hedesunda ungefär 50, Österfärnebo ett trettiotal. Rörberg och Järbo genomförde enstaka räddningsinsatser.

Totalt genomfördes 1988 räddningsinsatser förra året. Det är färre än vanligt, vilket delvis kan bero på att sommaren var blöt så det blev färre bränder i skog och mark.

Med målet att göra samhället tryggare och säkrare delar Gästrike räddningstjänst upp sitt arbete i tre delar.

De förebygger olyckor, räddar när olyckan är framme, och -jobbar för att minska konsekvenserna av en olycka.

Mest nöjda är Gästrike räddningstjänst med det förebyggande arbetet.

Det går främst ut på att träffa allmänheten och berätta om hur man förebygger bränder och andra olyckor.

Under 2015 träffade räddningstjänsten bland annat grannsamverkansgrupper, och berättade om brandskydd för massor av sjundeklassare i utbildningen Upp i rök.

Dessutom har hundratals nyanlända fått lära sig om brandsäkerhet i ett speciellt projekt.

Att många sökte asyl i Sverige förra året, innebar också att räddningstjänstens expertis behövdes i nya asylboenden. Det, i kombination med nya regler för brandskyddstillsyn, innebar att det blev färre tillsyner och längre handläggningstid än planerat.

Förra året ökade antalet dödsolyckor i Gästrikland. Totalt inträffade 13 stycken, att jämföra med tre dödsolyckor 2014, åtta 2013 och tolv 2012.

Fyra personer omkom 2015 vid bränder i byggnader, fem omkom i trafiken och fyra drunknade.

Vid drunkningar har Gästrike räddningstjänst haft svårt att leta reda på de omkomna. I år testar de ett nytt ekolod för att underlätta sökningen.

För att minska drunkningsolyckorna har räddningstjänsten sett till att Gävle kommun ska -placera fler stegar längs Gavleån, så det blir lättare att ta sig upp om man hamnat i vattnet.

98 personer, i genomsnitt 44,98 år gamla, är tillsvidareanställda på heltid inom Gästrike räddningstjänst.

145 personer är deltidsbrandmän – fast det heter numera räddningspersonal i beredskap. De är
i genomsnitt 40,89 år gamla.

I juli förra året gick 10 000 deltidsbrandmän i landet ut i strejk för högre löner, vilket de också fick. Men de fortsatte att genomföra räddningsinsatser, och Gästrike räddningstjänst kan konstatera att kommuninvånarnas säkerhet inte påverkades.

Av de 244 anställda är 15 kvinnor. En av dem jobbar heltid som brandman, och åtta kvinnor är räddningspersonal i beredskap.

FAKTA kommunbidrag 2015 

Gävle 58 708 400 kr
Sandviken 28 874 400 kr
Hofors 7 337 200 kr
Ockelbo 4 121 800 kr
Älvkarleby 8 858 600 kr

Summa 107 900  400 kr

Kommunerna ger Gästrike räddningstjänst ekonomiskt bidrag enligt förutbestämda procentsatser. Om en insats blir ovanligt dyr, står kommunen där den genomfördes för extrakonstnaderna.

Källa: Gästrike räddningstjänst