Fler fattiga pensionärer

Flera regeringar har sagt att pensionärerna ska få det bättre, men det händer inte så mycket. I alla fall inte tillräckligt fort, menar styrelsen i Forsbacka PRO. Foto: Agnetha Brolin
Textstorlek:

FORSBACKA Mer än tio procent av Sveriges pensionärer lever under EUs gräns för låg ekonomisk standard.
Pensionsmyndigheten spår att antalet fattigpensionärer blir fler under 2016.

Under 2016 kommer ungefär 231 000 pensionärer ha så låg -inkomst att de hamnar under EUs relativa fattigdomsgräns som -ligger på 11 830 kronor.

Det är 6 000 fler än för två år sedan.

Nya beräkningar från Pensionsmyndigheten visar att antalet pensionärer som hamnar under EU-gränsen ökar, men att -andelen personer över 65 år som hamnar under gränsen är oförändrad.

Förklaringen är att antalet -pensionärer ökar totalt sett.

Men -Pensionsmyndigheten -varnar också för att de -pensionärer som har det allra sämst och behöver äldreförsörjningsstöd också kommer att bli fler de närmaste åren.  Från dagens cirka 20 800 -personer till 29 400 år 2025.

En förklaring till det är bland annat att gruppen invandrade pensionärer ökar och att de inte -hunnit tjäna in till sin pension.

Kommer inte riksdag och -regering med fler regel-ändringar för pensionerna, menar -Pensionsmyndigheten att det finns en risk att fler pensionärer kommer på efterkälken.

Inkomsterna ökar visserligen för pensionärerna, men inte i samma takt som för de som -arbetar.

– Det är en utveckling vi -aldrig kan eller får acceptera, säger Christina Tallberg, -riksordförande för PRO.

PRO hänvisar också till -Pensionsåldersutredningen där det framgår att fattigdomen bland personer över 75 år tredubblades mellan 1995 och 2014.

Värst är läget för kvinnorna.

Ungefär 15 procent (153 000) kvinnor lever på -mindre än 11 800 i månaden.

Bland männen är det cirka nio procent (78 000) som -lever under fattigdomsgränsen.

– Det behövs snabba åt-gärder för dem med de lägsta -pensionerna, till exempel höjt bostadstillägg, säger Christina Tallberg och menar att hela -pensionssystemet måste ses över för att problemen inte ska växa ännu mer.

I Forsbacka har PRO-f-öreningen tagit upp ett av problemen med att en stor grupp pensionärer har svårt att klara sig ekonomiskt.

Vid medlemsmötet i mars gick de igenom hur man söker bostadstillägg.

– Många som har rätt till -bostadstillägg låter bli att söka för att det är för krångligt, säger ordförande Anette Viktorsson som vill se ett förenklat sätt att söka bostadstillägget.

–Dessutom måste -tillägget -höjas. Hyrorna har gått upp och bostadstillägget har inte hängt med. Det gör att hyran blir en tung utgiftspost. Och självklart tyngre ju lägre pension man har.

Vid veckans styrelsemöte för PRO Forsbacka kommer frågan om fattigpensionärerna på tal. Kommentarerna är många runt mötesbordet.

– Jag sökte bostadstillägg efter marsmötet, men än har jag inte hört om jag får något bidrag.

– Jag känner igen mig. Min -pension ligger under den där gränsen, men så är jag expert på att snåla också.

– Man tycker ju att pensionen borde vara dräglig efter ett helt arbetsliv.

– Vi har hört löften om skatte-sänkningar i många år, men svenska pensionärer betalar fortfarande de högsta skatterna av EUs alla pensionärer.

– Varför ska jag betala mer skatt än de som jobbar?

– Regeringarna har lovat att mellanskillnaden mot jobbskatte-avdraget ska tas bort. Visst har det sänkts en del, men vi får väl se hur det blir med resten.