Jägarstugan till Gränsland

Kjell Thorslund från Stocksbo är en påtagligt nöjd ordförande i Gränsland ekonomisk förening och han hoppas på en positiv utveckling för Gränsland i samarbete med andra intressenter. Foto: Uffe Stridsberg
Textstorlek:

Gränsland ekonomisk förening köper Jägarstugan med byggnader och tomtmark.
Köpeskilling till Sandvikens kommun stannar på 150 000 kronor.

Föreningens ordföranden Kjell Thorslund är mycket nöjd nu när föreningen blir ägare till Jägar-stugan och den cirka 10 000 -kvadratmeter stora tomten.

– Köpeskillingen är rimlig, -säger han

– Det finns dock mycket som direkt måste underhållas på alla de byggnader som ingår.

– Att dra in vatten till an-läggningen från en närliggande kallkälla är bland det första vi skall ta itu med.

– Eftersom det inte finns el framdragen till fastigheten -kommer vi att lösa vattenpumpens drift med solceller och -batterier.

Förutom själva Jägarstugan, som är en gammal kronostuga och som ligger naturskönt på en udde vid ett lugnvatten i Borrsjöån, -ingår en grillkåta, två hopbyggda äldre timrade byggnader som -flyttats till platsen under 2000–talet.

Byggnaderna fungerar som logi, kök och konferenslokal.

Därutöver finns en stor eldpallkoja som uppfördes i rundtimmer av kommunens arbetsmarknadsenhet.

I den finns 18 britsar som ger möjlighet till enkel logi kring en öppen eld. Precis som i de fyra klassiska kolarkojorna på om-rådet.

Gränsland marknadsför nu -anläggningen som Jägarstugan Vildmarksby.

– Ett par av dessa kolarkojor -kommer vi att riva eftersom de är i riktigt dåligt skick och eftersom de två som blir kvar täcker vårt behov av denna form av alter-nativt logi, säger Kjell Thorslund.

Det närliggande naturreser-vatet Österbergsmuren har varit en del i verksamheten vid Jägarstugan.

Gränsland har genomfört guidningar med främst skolklasser och ungdomar i så kallad wild camps och som fått grund-läggande -naturinformation i reservatet.

I början av 2000-talet byggdes en cirka 600 meter lång ramp i en slinga genom den centrala delen av reservatet och som gjort reservatet lättillgängligt för alla.

Just ”natur och kultur för alla” var Eu-projektet Gränslands -signum när det startades och -anläggningarna skulle vara -anpassade för funktionsnedsatta personer.

Även sedan projektet omvandlades till ekonomisk förening har reservatet med rampen varit en tillgång för den fortsatta verksamheten.

Men tidens tand gjorde sitt och under 2015 tvingades Läns-styrelsen riva ut rampen.

Länsstyrelsen, Svea Skog, Sandvikens kommun, och Gränsland har nu inlett ett nytt samarbets-projekt där Österbergsmuren ska göras till naturinformations-objekt.

Med hjälp av en landskaps-arkitekt skall projektet jobba -vidare med ett antal önskemål om vad som ska ingå mot en slutgiltig -utformning.

Uffe Stridsberg

FAKTA Gränsland  

Eu-projektet Gränsland var omfattande under projekttiden.

Jägarstugan var från början en enda byggnad, men med tiden byggdes en hel by upp med olika logimöjligheter och aktiviteter.
Kommunägda Säljansgården i Sandviken inrymde Gränslands kansli och en konferenslokal inreddes i den tidigare ladugården. År 2011 sålde kommunen fastigheten till JB Markbyggnad AB och inför försäljningen förlorade Gränsland dessa lokaler.

Sjösunda strandvilla liksom två intilliggande stugor för övernattning ingick också i den verksamhet som Gränsland bedrev, både under projekttiden och som ekonomisk förening fram till och med 2015.

Från 2016 har föreningen renodlat sin verksamhet till Jägarstugan.

För närvarande har föreningen en anställd.