Norman lämnar av hälsoskäl

Textstorlek:

Länet Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman lämnar sitt uppdrag av hälsoskäl. 

   Därmed blir han den andra tunga chefen att sluta på kort tid. Men jouren på ambulansen kvarstår.

– Det har varit ett roligt och utmanande jobb. Jag skulle gärna arbeta vidare så det är med sorg jag konstaterar att jag av hälsoskäl inte kommer att kunna fortsätta leda det förändringsarbete som pågår inom vården i Gävleborg, säger Kjell Norman i ett pressmeddelande.

Regiondirektör Svante Lönnbark tar över som hälso- och sjukvårdsdirektör, tills regionen hittar en varaktig ersättare till Kjell Norman.

För ett par veckor sedan lämnade Kenth Larsson uppdraget som chef för lednings- och verksamhetsstöd (LOV).

Även han lämnade av hälsoskäl.

Regionledningen har fått kraftig kritik under våren.

Bland annat för dyra resor till vårdföretaget Kaiser Permanente i San Fransisco, felaktiga upphandlingar, dyra fester och för jourtiden för ambulanspersonal nattetid.

På tisdagen kallade regionen till krismöte om läget inom ambulansen, för att diskutera hur det går med patientsäkerheten.

32 anställda har sagt upp sig under våren.

Men på mötet -berättade regionledningen att bemanningen till hösten är löst.

Hur de ska lösa bemanningen i sommar vet de inte, men menar ändå att patientsäkerheten inte är hotad på något vis.

På mötet konstaterades att processen med att införa jourtid på ambulansen har varit dålig och otydlig, samt skadat förtroendet för Region Gävleborg.

Men enligt regionrådet Eva Lindberg (S) är det inget att göra åt, och det är inte aktuellt för politikerna att försöka påverka situationen på ambulansen.

– Det som är gjort är gjort och vi kan bara beklaga att det blev som det blev, säger hon till Helahälsingland.