Nytt ansvar för myggen

Länsstyrelsen ska ansvara för att samla in och sprida kunskap om hur översvämningsmygg kan minskas långsiktigt. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

NEDRE DALÄLVEN Nu ska länsstyrelsen samla och sprida kunskap om långsiktig myggbekämpning.

Regeringen har gett uppdraget till länsstyrelserna i Gävleborg och Värmland.

Båda länen har stora problem med översvämningsmygg. I Värmland handlar det främst om området runt Deje och i Gävleborg om Nedre Dalälven.

Regeringen menar att det finns en risk att förekomsten av översvämningsmygg sprids till fler regioner i Sverige när -klimatet blir varmare. Därför ska den kunskap som finns om långsiktig myggbekämpning samlas och föras vidare till fler kommuner och länststyrelser.

− Översvämningsmyggen orsakar stora bekymmer för människor i vissa delar av Sverige och vi behöver hitta ett långsiktigt sätt att hantera detta problem, säger Gunvor G Ericsson som är statssekreterare hos klimat- och miljöminister Åsa Romson.

– Jag har tillsammans med de berörda länsstyrelserna kommit fram till att det är bra att stärka det regionala ansvaret för frågan.

Samtidigt ska Naturvårds-verket hålla koll på forskning kring myggbekämpning så att nya åtgärder kan utvecklas.

För en knapp en månad sedan gav Naturvårdsverket klartecken till spridning av VectoBac G i de avgränsade områden som myggprojektet ansökt om vid Nedre Dalälven.

Däremot blev det avslag för tre nya områden inom Natura 2000-områden i Gävleborgs län: Jordbärsmuren, Tjursöarkipelagen och Spjutholmen.

Anledningen till avslaget i de områdena är att länsstyrelsen vill pröva andra förebyggande metoder här. Bland annat ska älvängarna betas, slåttas och röjas från sly.

Myggprojektet har börjat samla in myggor för sommarens myggprognos. Första fångsttillfället var för två veckor sedan och då var det få stickmyggor i fällorna.

Den här veckan har nya fångster gjorts och nu väntas en ökning av främst skogsmygg i fällorna.