Trafikverket pekar ut intressant järnväg

Bengt Mattsson gillar teknologin i de gamla ånglokomotiven – drar man i en spak så skramlar det, och vem som helst kan lära sig att reparera maskineriet. Foto: Ebba Pettersson
Textstorlek:

Den som turistar i Gästrikland kan få en särskilt intressant upplevelse vid Jädraås-Tallås järnväg. Det anser Trafikverket, som ger föreningen tillstånd att sätta upp bruna vägskyltar märkta museijärnväg. 

   Men vad är det då som är så intressant med stället? En hel del, menar föreningens medlemmar. 

– Man kan ju ställa saker på museum, men vi vill använda våra grejor. Hos oss kan man åka med tåg som skramlar och ångar. Man kan känna hur det var att resa förr i tiden.

Så beskriver Rikard Johansson tjusningen med Jädraås – Tallås järnväg.

Han är trafikchef i föreningen och har varit en av de drivande krafterna bakom arbetet med skyltningen.

Att klassas som ett turistiskt intressant mål börjar med en ansökan till Trafikverket. Myndigheten ställer krav på besöksantal, tillgänglighet, parkeringsplatser och liknande.

– Man får inte leda folk rätt ut i skogen. De ska bli väl omhändertagna när de kommer fram, förklarar Rikard.

Det innebär att det ska finnas något att titta på, även när tågen står still. Därför har föreningen placerat en informationstavla vid stationen i Jädraås.

På den berättas det om hur järnvägen blev till och användes, vad den betydde för Gästrikland för bygden. Däri ligger stort intresse, enligt Rikard.

– Det är ett sätt att bevara historien. Och för oss i föreningen så är det här vår hobby.

Vad den innebär att ha järnvägshistoria som hobby visar Bengt Mattsson på plats i Jädraås.

För den oinvigde ser det lugnt ut kring slaggstenshuset som inhyser verkstaden, men här hålls ångan uppe året runt.

För Bengt är verkstadsjobbet den stora tjusningen.

– Jag tycker att teknologin som är mest intressant. Med modernt språk kan man säga att den är mycket analog.

– När jag drar i en spak kan jag följa precis vad som händer, ända fram dit det händer. Enkelheten är fascinerande. Jag och vem som helst kan hålla på med det.

Inne i verkstaden pågår sedan 2014 renoveringen av ett ånglok, DONJ Malletlok nr 8.

DONJ står för Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg, som sträckan mellan Jädraås och Tallås var en del av.

Ångpannan har tagits isär och ska återställas till fungerande skick. Innan det är färdigt kommer renoveringen kosta två miljoner kronor. Föreningen söker pengar från en mängd fonder.

De tyngsta delarna i arbetet lejs ut till företag i hela landet. Fast de bygger mycket själva också.

Av ungefär 500 medlemmar är 40-50 aktiva. Bland dem finns en kärntrupp om 20 personer som jobbar järnet med järnvägen.

– Allt det arbetet är frivilligt. Under vintern är det mycket folk i verkstäderna, och så har vi ett gäng pensionärer som nog jobbar lika mycket nu som de gjorde förr, säger Rikard.

Fast det skulle behövas lite mer aktivitet om det skulle fungera riktigt bra.

– Det krävs mycket folk när vi har trafik. Tio säkerhetslotsar för att köra två tåg under en trafikdag. Vi hoppas kunna hitta fler, lite yngre, så att verksamheten kan fortsätta, säger Bengt.

Enligt honom är det inte så märkvärdigt att ge sig in museijärnvägsvärlden, eller ens att köra ånglok.

– Vi utbildar all personal själva. Allt är reglerat av transportstyrelsen i och med att vi har trafiktillstånd, och varje år har vi säkerhetsutbildningar för att allt ska gå rätt till.

– Jag törs faktiskt påstå att det är ganska säkert att åka med oss.

I nästa hus jobbar ideella och anställda, de sistnämnda med lönebidrag, med att renovera en passagerarvagn i trä. Den ska ut i trafik nästa år, när det gått hundra år sedan den tillverkades.

I lokstallarna hålls fungerande fordon snygga och fräscha, och på stationen kamperar föreningens medlemmar när de jobbar i Jädraås.

Och så är de där bruna trafikskyltarna på väg upp. De ska placeras i korsningarna i Jädraås.

Lite väl nära, tycker föreningen.

– Vi ville helst ha skyltar längre bort, vid de större vägarna, för att locka hit folk, förklarar Rikard.

– Men nu får vi börja med att skylta i närheten. Sedan hoppas vi kunna gå vidare och få fler skyltar.

När Trafikverket hanterar ansökningar om bruna skyltar, bedöms besöksmålens intressanthet i nivåer. Ju fler besökare och större attraktionskraft, desto längre bort kan vägmärken placeras.

Att klassas som turistiskt intressant är uppmuntrande för föreningen, menar Rikard.

– Det blir lite av en statusmarkering för oss att leva upp till. Vi ska erbjuda något som är skojigt och spännande.

Det ger kraft åt renoveringarna, och inspiration inför sommarens tågdagar. Och vid stationen i Tallås har en renovering av köket påbörjats.

Där ska besökarna kunna tas bättre om hand, och personalen ska få bättre förutsättningar.

– Det är två aktiva där som lägger ned enormt mycket tid, berättar Christer Lundquist som fixar i verkstaden.

– Köket ska bli användbart till i sommar, sen i höst river de ut en till vägg och fortsätter.

Den 12 juni drar sommarens tågsöndagar igång, och fram till slutet av augusti ändras verksamheten helt. Sedan finns planer på att fortsätta jobba för utökad skyltning.

Bengt Mattsson tror bestämt att fordonen och verksamheten i Jädraås är intressant nog för det.

– Det här är faktiskt en av Sveriges finaste ånglokssamlingar som är i drift. Med betoning på att den är i drift, säger han.