X-ing på väg mot Visby

Textstorlek:

​Imorgon torsdag sätter sig 50 landsbygdskämpar från Gästrikland och Hälsingland på bussen för att åka till landsbygdsriksdagen i Visby.
I samband med riksdagen håller länsbygderådet X-ing sitt årsmöte.
– Så får vi fler deltagare än om vi skulle ha mötet hemma, säger Alice Lindgren från Gammelstilla.

På fredag kväll är det officiell invigning av landsbygdsriksdagen som är Europas största mötesplats för landsbygdsutveckling.

Den arrangeras av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva som har hållit landsbygdsriksdagar sedan 1989 som ett sätt att nå ut till lokala grupper och politiker på nationell nivå – och alla där emellan.

Riksdagen hålls vartannat år och förra gången skedde det på Göransson Arena i Sandviken.

I år hålls den i Visby och där startar aktiviteterna tidigt på fredag morgon när delegaterna bussas ut till goda exempel på lokala satsningar som gett inkomster, samarbeten och utveckling i byar och bygder på Gotland.

Det är ett traditionellt sätt att visa upp det goda exemplen i samband med landsbygdsriksdagen och arrangörerna på Gotland har satt ihop mer än 20 temaresor.

– I Sandviken hade vi samlat de goda exempeln i en stor ut-ställning. Där hade fler möjlighet att träffa fler olika goda exempel, säger Kenneth Nyberg som är förväntansfull inför landsbygdsriksdagen.

– Nu får vi välja resa och koncentrera oss på programmet utifrån intresse.

Kenneth var projektledare för landsbygdsriksdagen i Sandviken och i år är han tillbaka som deltagare.

– Nu vet vi vad det handlar om och vad som förväntas, menar han.

– Jag tror att vi från Gävleborg åker ner med en annan insikt om vad som ges och händer på riksdagen.

– Det känns som om Gotland gör sin egen grej och det är så det ska vara. Gävleborg kommer som vanligt med den största delegationen och nu ska vi njuta av att kunna ta del av allt som erbjuds.

På lördag står debatter på programmet. Den första handlar om värdegrund och fördomar kring landsbygden, den andra handlar om hur flyktingsituationen påverkar Sverige och då särskilt landsbygden.

På eftermiddagen blir det två seminariepass och deltagarna kan välja mellan ett 20-tal olika intresseområden.

Ett av dem handlar om det landsbygdspolitiska program som -arbetades fram under landsbygdsriksdagen i Sandviken.

Utifrån det ska deltagarna välja ut de allra viktigaste frågorna som organisationen Hela Sverige ska leva ska arbeta med den närmaste framtiden.

På söndag morgon samlas alla deltagare vid den stora scenen på Wisby Strand. Där hålls ett program som påminner om tv-kanalernas program i morgonsoffan.

Nyheter, korta debatter, underhållning och sammanfattningar av årets landsbygsriksdag blandas med landsbygdspolitik och utblickar från hela Sverige.

Landsbygdsriksdagens alla aktiviteter avslutas med att det avslöjas vart nästa landsbygdsriksdag ska hållas om två år.

Trots att riksdagen startar på fredag börjar aktiviteterna redan på torsdag kväll för många av deltagarna.

Dels hålls årsmöte för Hela Sverige ska leva, dels passar många länsbygderåd och länsavdelningar på att hålla årsmöte. Bland annat länsbygderådet X-ing.

– Vi passar på att ha årsmöte när så många redan är samlade, säger Alice Lindgren som sitter i valberedningen för X-ing och som deltar i landsbygdsriksdagen som representant för Gammelstillas byalag.

Valberedningen har bland -annat jobbat fram förslag till ny styrelse för X-ing.

– Vi vill gärna ha en styrelse med tio ledamöter för att få representation i alla kommuner i länet.

– Tyvärr når vi inte ända fram med det eftersom vi inte lyckats få från ledamöter från varken Gävle eller Söderhamn, säger Alice och förklarar att man kommer att jobba vidare för att förverkliga förslaget.

Kevin Sjögren från Hamrånge kliver för första gången in och leder årsmötet.

– Årsmöte är ju mest formalia, men vi ska även prata om våra framtidsvisioner.

– Vi ska prata om vad och hur vi vill göra när vi jobbar med utveckling i hela länet, säger Kenneth Nyberg.

Han berättar att X-ing förbereder ett stort projekt som handlar om att engagera fler, främst yngre vuxna i 18–25-årsåldern.

– Vi har inte helt klart med -finansiärer men räknar med att skicka ansökan nu i juni så att vi kan komma igång till årsskiftet.

– Nu handlar det om att väcka, få igång och hålla kvar engagemanget för landsbygden.