Björnjakten delar länet

Färre björnar ska fällas än tidigare år, men fler i östra delarna av Gävleborg. Foto: Jan Johansson
Textstorlek:

Gävleborg Fler björnar ska skjutas i länets östra delar. Det tycker länsstyrelsen, som inför årets björnjakt delar upp Gävleborg i två jaktområden.

   Gränsen utgörs av vägarna 272 och 83, och skär rakt genom båda landskapen. Samtidigt får betydligt färre björnar fällas än tidigare år.

Vid björnjakten brukar de flesta björnarna fällas i skogarna i länets västra delar. Där är det björntätt, men enligt länsstyr-elsen förekommer björnskador i hela Gävleborg.

Angrepp på ensilagebalar och bikupor tillhör de vanligaste problemen. De sker också i de mer människotäta östra delarna.

De två jaktområdena får varsin tilldelning för att licensjakten ska förebygga björnskador bättre.

– Det skulle spara mycket tid och resurser för oss myndig-heter som ska hantera problemen, -säger Joel Isensköld, enhetschef vid natur- och viltenheten, i ett pressmeddelande.

Gränsen mellan områdena följer väg 272 från Dalälven till Lilltjära. Den fortsätter längs väg 83 från Lilltjära strax söder om Kilafors, upp till norra länsgränsen.

Skandinaviska björnprojektet bedömer att uppdelningen inte borde påverka stammens spridning särskilt mycket så länge kvoten är väl avvägd.

Totalt får 25 björnar fällas i Gävleborg i år. Förra året var tilldelningen 37 björnar, och 2014 fick 36 björnar fällas.

Tilldelningen sänks eftersom björnstammen i länet verkar ha minskat med knappt tre procent om året, från 2009 till 2015.

Beräkningen av minskningen bygger på inventeringen från 2012, då Skandinaviska björnprojektet uppskattade att det fanns 381 björnar i länet, samt att björnobsen pekar på att stammen är i en nedåtgående trend.

Björnobsen bygger på observationer av björn under älgjaktens första vecka.

Målet med björnförvaltningen är att det inte får finnas färre än 360 björnar i Gävleborg.

– För att följa upp effekterna av licensjakter är det extra viktigt att nästa års planerade spillningsinventering blir väl genomförd med en bra täckning i hela länet. Det är också viktigt att jägarna fortsätter att rapportera in björnobsen under älgjaktens sju första dagar, säger Joel Isensköld.

Av de 25 björnarna får högst 20 fällas i det västra jaktområdet.

I det östra området får högst fem björnar fällas. Det är fler än vad som brukar fällas där.

Förra årets fälldes fyra björnar i västra Gävleborg. I Trödje, Lingbo, Kilafors och Hennan.

En annan förändring är att länsstyrelsen inför besiktningsstationer.

Fällda björnar ska transporteras av skytt och ansvarig jaktledare till utpekade slakterier i länet. Där besiktas björnen.

I Gästrikland finns en besiktningsstation på Stora Enso skogs älgslakteri i Åmot. I Hälsingland finns stationer i Gäddvik i Alfta och på Sveaskogs kontor i Ljusdal.

Stationerna ska hjälpa länsstyrelsens personal att hinna med att besikta alla fällda björnar.