Lönsamt för småföretag

Småföretagen inom byggbranschen hade rekordbra lönsamhet under 2015, menar LRF Konsult i en analys. Foto: Getty Images
Textstorlek:

2015 har generellt varit ett bra år med hög lönsamhet för småföretagen.
– Den starka konjunkturen syns bland Sveriges småföretagare och den ser ut att hålla i sig under 2016, säger Pär Martinsson på LRF Konsult.

Småföretagen inom bygg och transport gjorde sitt bästa år -sedan 2010. Servicebranschen och handeln lyfte efter fyra år av sjunkande lönsamhet.

Det visar den sammanställning som LRF gjort av lönsamheten för småföretag med upp till 15 anställda inom just de fyra -branscherna.

Allra bäst har byggbranschen gått. Där ligger lönsamheten på rekordnivån 24,1 procent.

– Nedtrappningen i ROT-av-draget från 2016 ökade order-ingången för byggföretagen under 2015. På sikt kommer förändringarna i ROT sannolikhet leda till minskad efterfrågan på renoveringar och ombygg-nationer, menar Pär Martinsson, chefsekonom på LRFKonsult som ändå tror på förbättrad lönsamhet även 2016.

Transportföretagen ökade lönsamheten för tredje året i rad till i genomsnitt 21,2 procent. För-klaringen är sänkta kostnader, bland annat oljepriset. Det gjorde att den höjda energiskatten på drivmedel inte slog så hårt som man befarade.

För servicebranschen ökade lönsamheten för första gången sedan 2011 till i snitt ligger 13,8 procent. Att lönsamheten -kommer nu tror Pär Martinsson beror på att -branschen fått fler och växande företag under några år.

Dessvärre står service inför nya utmaningar när RUT-avdraget trappas ner i år.

Småföretagen inom handel har lägst lönsamhet av de analyserade branscherna, i snitt 4,2 procent under 2015.

– Det är viktigt för Sverige att handeln går bra, det är en bransch som anställer många unga och där många unga får sina första jobb. Det är därför oroande att prognosen för 2016 indikerar att 2015 var ett undantag snarare än ett trendbrott.